Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Polis döms till dagsböter för dataintrång

Nyheter
Publicerad: 2022-09-12 10:45
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En 37-årig polisman döms till dagsböter för dataintrång. Polismannen ska ha gjort slagningar på misstänkta personer i två uppmärksammade mål – trots att han inte var engagerad i utredningarna.

En 37-årig polisman, som arbetar på utredningsjouren, har gjort en rad slagningar på misstänkta personer i två uppmärksammade mål även om de inte har varit nödvändiga för hans arbetsuppgifter.

I tingsrätten har mannen uppgett att han inte har något minne av att han skulle ha gjort de aktuella slagningarna. Han förnekar därför att han har gjort slagningar som inte varit nödvändiga för hans arbetsuppgifter vid polisens utredningsjour. 

Samtliga slagningar som han har utfört i polisens datasystem har han trott sig haft rätt att göra. Han anser att han följt det gällande regelverket. Han har därför i vart fall inte haft uppsåt till några olovliga slagningar. 

Tekniska problem

Han har även berättat att han vid ett tillfälle när han skulle logga in i den stationära datorn och hade satt i sitt behörighetskort upptäckte han att han var inloggad i en kollegas konto. Hon hade inte blivit utloggad, trots att hon hade tagit ut sitt behörighetskort ur datorn. Han har hört av andra att fler kollegor råkat ut för samma sak. 

Polismannen har har även invänt att det inte kan uteslutas att han – på grund av tekniska problem – inte blivit utloggad ur datasystemet när han dragit ut sitt kort och att det istället är någon annan som via hans behörighet har gjort de aktuella slagningarna. 

Tingsrätten menar dock att det framstår som högst osannolikt att polismannen vid flera tillfällen skulle ha drabbats av att någon annan arbetat via hans inloggning. Tingsrätten konstaterar även att slagningarna vid två av de fyra åtalade tillfällena har skett via hans mobila enhet, varför det vid dessa tillfällen är uteslutet att någon annan skulle ha arbetat via hans inloggning. Tingsrätten menar att det är visat att det är polismannen som gjort de i målet aktuella slagningarna. 

Uppmärksammade mål

I en del ogillas åtalet då det inte är ställt utom rimligt tvivel att han har utfört slagningarna olovligt eftersom det inte går att utesluta att han gjort slagningarna på begäran av sektionen Grova brott. 

I en annan del gör dock tingsrätten en annan bedömning då slagningar har gjorts på en person långt efter att denne blivit frihetsberövad och ärendet hanterades av en annan polisregion. Det konstateras även att personen i detta fall var medialt mycket välkänd. Tingsrätten menar att det inte är sannolikt att polismannen skulle ha glömt att han gett bistånd åt annan polisregion i ärendet. Slagningarna har inte heller åtföljts av någon åtgärd i ärendet. Han  döms därmed för dataintrång för dessa slagningar.

När det gäller en annan utredning där polismannen gjort slagningar har brottsutredaren angett att ärendet var väldigt känsligt och belagt med dubbelt åtkomstskydd. Särskilt då det rörde ett medialt mycket uppmärksammat sexualbrott. Enligt utredaren var inte polismannen engagerad i ärendet.

Även om dataintrången avsett mycket känsliga uppgifter gällande bland annat spaningsuppgifter avseende grova brott finner tingsrätten att straffvärdet inte är högre än att påföljden kan stanna vid dagsböter. 

Polismannen döms till 50 dagsböter på 270 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: