Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

PodMe nekas reducerad momssats för sina poddar

Nyheter
Publicerad: 2022-06-17 10:51
Genrebild. Foto: Stina Stjernkvist / TT

PodMe:s abonnemang innehåller poddar som utgörs av icke manusbundna samtal – och inte bara av uppläsningar av redan existerande texter.
Därför omfattas inte abonnemangstjänsten av den reducerade skattesatsen för böcker, tidningar och tidsskrifter som tillhandahålls digitalt.
Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen och fastslår Skatterättsnämndens beslut.

Poddföretaget PodMe erbjuder sina poddlyssnare abonnemang till ett fast månadspris som ger dem tillgång till företagets innehåll. De vände sig till Skatterättsnämnden och ansökte om förhandsbesked i syfte att få veta om tjänsten omfattas av den reducerade skattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls digitalt.

I sin ansökan till Skatterättsnämnden uppgav PodMe att det rör sig om en reklamfri tjänst som omfattar drygt fyrtio poddar – ett utbud som ständigt utökas och förändras. Innehållet kan, enligt bolaget, kategoriseras som dokumentära berättelser, intervjuer och samtal samt novell och fiktion. Den stora majoriteten kan kategoriseras som dokumentära berättelser med samhällsfokus. När det gäller de dokumentära berättelser och noveller som kunderna erbjuds bygger de flesta poddarna helt på skrivna manus. När det gäller intervjuer och samtal är frågor och teman skrivna på förhand, även om samtalen sker spontant. Kategorin utgör dock en mindre del av utbudet, enligt bolaget.

Negativt förhandsbesked

Skatterättsnämnden slog fast att tillhandahållandet av abonnemanget inte omfattas av den reducerade skattesatsen på sex procent. Enligt nämnden får kunden ”en annorlunda upplevelse än att lyssna på ljudbok” om man tittar på det sammantagna innehållet. Detta då kunden får ”en berättelse presenterad för sig i en mer dramatiserad form som snarare är att jämföra med radioprogram och radioteater även om det kan finnas inslag av ljudbokskaraktär”.

Nämnden konstaterade vidare att förarbetena anger att det främst är produkter ”som består av text och som är avsedda för läsning” som ska omfattas av sex procents moms. I detta fall får det aktuella innehållet, enligt nämnden, anses ha ett annat innehåll och ett större användningsområde då det sammantagna innehållet ”för en genomsnittlig konsument innebär något annat än en ren uppläsning av en bok eller en artikel”.

Innehåller spontana samtal

Beskedet överklagades av PodMe, till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu fastställer Skatterättsnämndens beslut i frågan. HFD anser att en förutsättning för att ljudfiler ska omfattas av den reducerade skattesatsen bör vara att filerna ”innehåller återgivande av texter”. Kunden som tillgodogör sig filen ska alltså kunna tillgodogöra sig en text genom lyssning istället för läsning – vilket gör att ljudfilen måste vara manusbunden. Manuset måste inte vara tryckt, men ett samtal som sker fritt utan manus kan inte omfattas av den sexprocentiga momssatsen.

Mot bakgrund av att abonnemanget även innehåller ljudfiler med intervjuer och samtal – som inte är manusbundna – innehåller den alltså delar som inte omfattas av den reducerade momssatsen.

Skattesatsen kan därför tillämpas på bolagets tillhandahållande – och Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs.


Dela sidan:
Skriv ut: