Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pilotfacket ger kraftig kritik mot SAS i samband med strejkvarsel

Nyheter
Publicerad: 2022-06-10 07:45

Svensk Pilotförening, SPG, är skarpt kritik till hur SAS behandlar piloterna som har ställt upp under pandemin och deltagit i permitteringar. Tuffa krav ställs på piloterna, enligt facket.
– SAS ledning har missbrukat pandemin till att säga upp närmare 600 SAS-piloter för att sedan erbjuda ”nya” jobb genom interna brevlådeföretag, säger Martin Lindgren ordförande i SPG. 

Efter att förhandlingarna mellan pilotföreningarna i SAS Pilot Group och SAS brutit samman har varsel om strejk under torsdagen lämnats till SAS och berörda myndigheter. Det framgår av ett pressmeddelande från Svensk Pilotförening, SPG.

Strejken ska påbörjas från och med den 29 juni 2022.

Förhandlingar mellan SPG och SAS har bedrivits i olika former sedan november 2021 men parterna har inte kunnat nå en uppgörelse och därför tvingas nu SPG nu varsla om strejk i Sverige, Norge och Danmark. 

Krav på piloterna

Enligt SPG har SAS i förhandlingarna ställt krav om villkorsförsämringar motsvarande över 30 procent för piloter, med krav om lönesänkningar, ökade arbetstider, minskade vilotider och slopad sommarsemester. SPG menar att facket har varit villiga till långtgående effektiviseringar och kostnadsbesparingar men har ställt som motkrav att anställningstryggheten förstärks.

– Jag är ledsen att behöva informera om detta strejkvarsel, säger Martin Lindgren, ordförande i SPG. 

– Vi har gjort allt i vår makt för att undvika att hamna i den här situationen, men har inte längre något val. Trots att SPG på det tydligaste sättet visat att vi tar SAS situation på allvar, väljer ledningen att förkasta våra förslag motiverat med att man i framtiden vill kunna flytta runt de anställda i olika brevlådeföretag helt utan anställningstrygghet, säger han.

Vidare skriver Svensk pilotförening att SAS-piloterna har under de senaste årens pandemi bidragit starkt till att sänka kostnader för företaget genom att delta i korttidsarbete (permittering/arbetsfördelning), avstå löneökningar och inte minst sett närmare hälften av piloterna i bolaget blivit uppsagda.

Kringgå ingånga avtal

SPG uppger även att SAS har under samma period upprättat interna brevlådeföretag i syfte att kringgå ingångna avtal om återanställningsrätt och anställningstrygghet för piloter i SAS. 

– SAS ledning har missbrukat pandemin till att säga upp närmare 600 SAS-piloter för att sedan erbjuda ”nya” jobb genom interna brevlådeföretag, fortsätter Martin Lindgren. 

– Under hot om att också flytta resten av jobben till dessa brevlådeföretag har SAS ledning därefter ställt krav på kraftiga villkorsförsämringar för kvarvarande piloter. Ett fullständigt oacceptabelt agerande från en stor arbetsgivare i Skandinavien, fortsätter han.

Svensk pilotförening uppger att SAS sas nyligen aviserade att över 4 000 flygningar ställs in under sommaren, bland annat på grund av pilotbrist. 

”SAS ledning har istället för att satsa på att vinna tillbaka kunderna valt att lägga fokus på de nyetablerade brevlådeföretagen. Hundratals piloter har rekryterats utifrån till dessa bolag trots att över 400 SAS-piloter med återanställningsrätt fortfarande står beredda att komma tillbaka till sina tidigare tjänster. Hade man valt att återanställa hade man inte haft problemen med pilotbrist”, skriver SPG.

Medling

Parterna återgår nu till nästa steg i kollektivavtalsförhandlingarna och där väntar medling. SAS har ställt krav om villkorsförsämringar motsvarande upp till 30 procent för piloter SAS, medan SPG ställt krav om ordinarie löneökningar i linje med arbetsmarknaden i stort samt förutsägbara arbetsscheman. 

Medlare från tre länder ska försöka bistå parterna att hitta en lösning. Om ingen överenskommelse kan nås genom medling riskerar en strejk att bryta ut den 29 juni. 

– Det vilar ett tungt ansvar på SAS-ledningen att undvika den här strejken. Ledningen har sedan våren 2020 lagt ett enormt fokus och energi på att bryta den skandinaviska modellen och ge sig på sina anställda. Man har upprättat brevlådeföretag till höger och vänster och under tiden dragit på sig en enorm skuldbörda, i stället för att tag i strukturella problem som existerat i många år. Piloterna i SAS har ställts inför ultimatum som är helt omöjliga att förhålla sig till och tvingas nu att gå den här vägen, säger Martin Lindgren.


Dela sidan:
Skriv ut: