Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Personalchef obehörig neka covid-uppgifter om äldreboende

Nyheter
Publicerad: 2020-07-28 13:22
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Personalchefen i en kommun tillika ordföranden i kommunens pandemigrupp var inte behörig att neka att lämna ut uppgifter om antalet smittade på kommunens äldreboenden.
Det slår kammarrätten fast.

En journalist begärde vid kontakt med en tjänsteman i kommunen att få ta del av uppgifter om antalet smittade i covid-19 inom kommunens äldreboenden per den 7 mars 2020. Svaret blev nej och förmedlades av kommunens personalchef tillika ordförande i dess så kallade pandemigrupp.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar att för att ett beslut att inte lämna ut en allmän handling ska kunna överklagas måste beslutet ha fattats av en myndighet. Detta framgår av 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Inte haft rätt

Om en begäran att få ta del av en allmän handling endast har prövats av en befattningshavare som inte haft rätt att på myndighetens vägnar fatta beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar föreligger inte något överklagbart beslut (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2012 not. 76).

Inledningsvis noterar kammarrätten att det överklagade beslutet snarast framstår som en redogörelse för den generella inställning till att lämna ut uppgifter om bekräftade fall av covid-19 som kommunens s.k. pandemigrupp har. Någon prövning av förutsättningarna för att i just detta fall lämna ut den begärda handlingen förefaller inte ha skett.

Inte behörig

Härefter konstaterar kammarrätten att beslutet har undertecknats av personalchefen tillika ordföranden i pandemigruppen. Av ingiven delegationsordning framgår att det är den administrativa chefen eller nämndsekreteraren som har rätt att för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om att inte lämna ut allmän handling. Personalchefen tillika ordföranden i pandemigruppen var alltså inte behörig att fatta det aktuella beslutet. Beslutet är således inte ett myndighetsbeslut och det går därför inte att överklaga. Överklagandet ska därmed avvisas.

Det ankommer på Kommunstyrelsen i kommunen att på ett formellt riktigt sätt ta ställning till frågan om begärd handling kan lämnas ut.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.