Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pensionsmyndighetens expertvittnen mot Allra i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2020-11-09 09:12
Alexander Ernstberger Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Pensionsmyndigheten åberopar två nya sakkunnigvittnen. En av dem är en tidigare Nordea-chef och den andre har 28 års erfarenhet av handel inom derivatinstrument bland annat som chef på ABN Amro bank.

I slutet av januari har det gått ett år sedan Allra-topparna, bland annat Alexander Ernstberger, friades från misstankarna om grov trolöshet mot huvudman, grovt tagade av muta, grovt skattebrott och grovt penninghäleri. Ekobrottsmyndigheten överklagade dock domen och målet ligger nu i Svea hovrätt. 

I den friande tingsrättsdomen lade domstolen stor vikt vid försvarets expertbevisning. Nu har Pensionsmyndigheten, som är målsägandepart, åberopat två expertvittnen inför hovrättsförhandlingarna.

En av sakkunnigvittnena har nämnts tidigare i processen – Henrik Käll, som har arbetat tolv år på Nordea Markets. Han har arbetat i flera positioner i banken under årens lopp och hade senast titeln Global head of markets sales & distribution.

Warranttransaktionerna

Henrik Käll ska höras om sin granskning av de warranttransaktioner som gjordes i maj 2012 och december 2015.

Förhöret med Henrik Käll, liksom hans sakkunnigutlåtande med bilagor, ska styrka att det varit möjligt för Svensk Fondservice (som senare blev Allra) att för fondernas räkning köpa in den aktuella värdepapperna till ett pris som motsvarande 4,85 procent av nominellt belopp.

Hans uppgifter ska även styrka att priset för värdepapperna var cirka 170 miljoner kronor högre än vad det hade behövt vara samt att priset om 8 000 dollar per warrant överskred marknadspris med 3 150 dollar per warrant.

Henrik Käll vittnar även om att det pris som Svensk Fondservice (Allra reds. Anm) hade fått om fondbolaget hade agerat i linje med marknadspraxis, och gällande rätt, hade varit 3 150 dollar lägre per warrant än det pris om 8 000 dollar som faktiskt betalades.

Oak Capitals arvode

Vidare menar Henrik Käll att mellanhanden Oak Capitals arvode om drygt 23,6 miljoner dollar ”i sin helhet överskred vad som var marknadsmässigt”. 

Han ska vittna om att warranttransaktionerna genomförts i strid med marknadspraxis och att de genomförts på ett icke marknadsmässigt sätt och i strid med gällande rätt. Intjäningen för Allra International i Dubai var dessutom icke marknadsmässig, enligt vittnesmålet.

Han ska även motbevisa att warrantinköpen 2012 innebar en god avkastning för fonderna.

Pensionsmyndigheten har även åberopat förhör med partssakkunniga Phoebus Theologites, som har 28 års erfarenhet av handel med bland annat strukturerade produkter och derivatinstrument. I dag arbetar han på Arkadia Asset Management men har bland annat varit chef på Natixis, UBS och ABN-AMRO/RBS samt arbetat på Credit Suisse.

Phoebus Theologites, ska höras om sin granskning av de warranttransaktioner som gjordes i maj 2012 och december 2015. Även han har lämnat ett sakkunnigutlåtande som ska styrka att det hade varit möjligt för Svensk Fonsdservice att köpa in värdepapprena till ett pris som motsvarande 4,85 procent av nominellt belopp. Vidare ska även han styrka Pensionsmyndighetens påståenden om de övriga punkter som även Henrik Källs sakkunnigutlåtande ska styrka.

Tvisten om förundersökningsmaterialet och slasken

I yttrandet vidhåller även Pensionsmyndigheten sitt påstående om att intjäningen i Allra-koncernen år 2015 och 2016 skett i strid med gällande rätt och marknadspraxis.

Vidare framhåller Pensionsmyndigheten att man inte tagit del av material som inte varit tillgängligt för de tilltalade och dess ombud, vilket har varit en het fråga i processen. Pensionsmyndigheten menar att de tilltalade och deras ombud kan få del av samma material hos åklagaren genom så kallade PST-filer.

”För den som påstår att materialet alltjämt är svårläst kan sägas att det med enkelhet kan läsas med hjäko av datorprogrammet X1 Search. En licens till detta datorprogram kostar ca 1 000kr”, skriver Pensionsmyndighetens ombud Patrik Kalman, Cornelia Svensson och Isabelle Hörberg från Trädgårdh advokatbyrå.

De tilltalade har fått del av samma material

Av en mejlkonversation mellan advokatbyrån och ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz bekräftar åklagaren dessa uppgifter.

”På grund av att sidomaterialet har varit omfattande har jag av praktiska skäl valt att till de misstänktas försvarare låna ut varsin hårddisk innehållandes framförallt samtliga mail som getts in till mig under förundersökningen. De har där gjorts tillgängliga genom de forensiska sökprogram som vi själva använder på Ekobrottsmyndigheten. De pst-filer Patrik Kalman fått ta del av har utgjort en delmängd av det sidomaterial som funnits på hårddiskarna, och det har alltså inte funnits något material som Pensionsmyndigheten men inte de tilltalade fått ta del av”, skriver Thomas Hertz.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
sakkunnigutlåtande-allra
sakkunnigutlåtande-allra2
yttrande-allra

Dela sidan:
Skriv ut: