Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pensionsmyndigheten ratar robotrådgivare i ny rapport

Nyheter
Publicerad: 2021-12-20 08:56

Med en robotrådgivare finns det en risk att ett sparande på lång sikt får för låg risk och därmed för låg förväntad värdeutveckling. Det visar en granskning som Pensionsmyndigheten har gjort.

Pensionsmyndigheten har genomfört en undersökning mellan den 3 – 11 november 2021 via Demoskop och inom ramen för Norstats webbpanel. Total gjordes 1 005 intervjuer med personer mellan 18 år och äldre. Undersökningen görs för att utreda nyttan med robotrådgivning, som är en vanligt förekommande benämning på automatiserad digital rådgivning. En programmerad kod styr vilka placeringsförslag en sparare ska få beroende på hur spararen svarar på några inledande frågor i tjänsten. Robotrådgivarna kallas också ofta fondrobot, aktierobot, sparrobot eller pensionsrobot.

Drygt en halv miljon svenskar använder robotrådgivning

Undersökningen kommer fram till att robotrådgivarnas investeringsförslag är mer eller mindre standardiserade och inte särskilt anpassade efter en enskild persons behov och situation. 

”Det finns risk för att ett sparande på lång sikt får för låg risk och därmed för låg förväntad värdeutveckling. För ett långsiktigt pensionssparande är det för de flesta istället både enklare och billigare att själv placera i en global aktieindexfond med låg avgift, än att använda en robotrådgivare”, skriver Pensionsmyndigheten. 

Allt fler aktörer, exempelvis banker, erbjuder idag olika former av automatiserad digital rådgivning kring sparande i fonder och aktier. Pensionsmyndighetens undersökning visar att drygt en halv miljon personer använder eller har använt robotrådgivning och att ytterligare närmare 800 000 personer kan tänka sig att använda en robotrådgivare. Hälften av dem som använder eller har använt en robotrådgivare har gjort det för att spara till pensionen.

– Robotrådgivarna kan visserligen hjälpa sparare att begränsa sina val hur de ska placera sina pengar och sprida riskerna. Det kan vara till nytta när pensioneringen närmar sig då det är lämpligt att minska risken i sitt sparande, men i ett långsiktigt pensionssparande, är det för de flesta både enklare och billigare att själv placera sina pengar i en global aktieindexfond med en maximal avgift på 0,20 procent, säger Ann-Christin Meyerhöffer som är marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Kostar pengar att använda

Pensionsmyndighetens skriver att robotrådgivare dessutom kostar pengar att använda. Vanligtvis tas en kostnad för att använda robotrådgivaren. Sedan tillkommer oftast avgifter för de fonder som sparpengarna placeras i. Även andra kostnader som till exempel courtage och växlingskostnader kan förekomma. Pensionsmyndighetens undersökning visar att tre av fyra, som använder eller har använt en robotrådgivare, inte vet vad de betalar för roboten. Två av tre vet inte vad de betalar i förvaltningsavgift för de fonder som roboten rekommenderat dem att placera sina pengar i.

– Avgifterna har en stor betydelse för hur sparandet utvecklas över tid. Det är därför viktigt att kontrollera vilka avgifter som tas ut när man låter robotrådgivaren ge placeringsförslag och förvalta sitt sparkapital, säger Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall.

Pensionsmyndigheten skriver att robotrådgivarna inte alltid använder ordet rådgivning i sin marknadsföring men att sparare kan ändå uppfatta placeringsförslaget som rådgivning. 

”Men det finns viktiga skillnader. Vid robotrådgivning saknas till exempel möjligheten att ha en dialog kring familjesituation, ekonomisk situation, annat befintligt sparande och vilken risk spararen är beredd att ta. Robotrådgivaren riskerar att försätta användaren i ett sparande med en risknivå som inte är den optimala för spararen. När det gäller ett sparande på lång sikt kan en sparare lätt hamna i ett sparande med för låg risk och därmed för låg förväntad värdeutveckling”, skriver Pensionsmyndigheten.


Dela sidan:
Skriv ut: