Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Penningtvättsdömd mäklare får registreringen återkallad

Nyheter
Publicerad: 2023-03-06 08:37
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Enligt Fastighetsmäklarinspektionen är en varning inte en tillräcklig på följd i det aktuella fallet. Registreringen ska därför återkallas för en mäklare som har dömts för näringspenningtvätt vid 14 tillfällen. Mäklaren har upprättat köpehandlingar och ansökt om lagfart för en uppdragsgivare som dömts för ekonomisk brottslighet.

Sedan det kommit till Fastighetsmäklarinspektionens, FMI, kännedom att en mäklare dömts för 14 fall av näringspenningtvättbrott inleddes ett disciplinärende mot mäklaren.

Tingsrättsdomen, som fått laga kraft, är från september 2022 och brotten har begåtts mellan januari och december 2017. Straffvärdet uppgick till elva månaders fängelse men påföljden bestämdes till villkorlig dom med dagsböter.

Domstolen fann det styrkt att mäklaren hade upprättat köpehandlingar och ansökt om lagfart för ett stort antal fastighetsaffärer på uppdrag av en person som enligt samma dom hade gjort sig skyldig till bokföringsbrott, skattebrott och näringspenningtvätt. Mäklaren bedömdes ha haft anledning att misstänka att det förelegat ett penningtvättsyfte bakom de skrivuppdrag han anlitats för.

Fastighetsmäklaren menar att domen är felaktig

Fastighetsmäklaren har yttrat sig i ärendet. Han menar att domen är felaktig och att han förts bakom ljuset av uppdragsgivaren. Vidare begicks brotten för sex-sju år sedan, vilket måste anses förmildrande. Dessutom agerade han i enlighet med den information och de riktlinjer för mäklare som fanns åren 2016–2017. Det bör även beaktas att han aldrig innan eller efter den aktuella brottsligheten har stått åtalad för något brott. Han har heller aldrig fått någon disciplinpåföljd av FMI.

FMI inleder med att hänvisa till 6 § fastighetsmäklarlagen, där det framgår att det krävs att en mäklare är redbar och i övrigt lämplig för att bli registrerad. Enligt 29 § ska FMI återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven i 6 §. Om det är tillräckligt får inspektionen i stället besluta om en varning.

Enligt förarbetena ska det beaktas hur långt tillbaka i tiden brottsligheten ligger, brottets art och svårighet samt om det rör sig om upprepad brottslighet. Möjligheten till avregistrering ska användas mer restriktivt än när det är fråga om att avslå en ansökan om registrering. Om omständigheterna inte är direkt hänförliga till mäklarens verksamhet måste de vara av allvarligt slag, exempelvis bedrägeribrott, tillgreppsbrott och ekonomisk brottslighet.

Tidigare discipllinbeslut

I ett tidigare disciplinbeslut som gällde en mäklare som dömts för penningtvättsbrott för att vid ett tillfälle ha slussat vidare pengar som härrörde från brott bedömde FMI att påföljden kunde stanna vid en varning. Detta med hänsyn till att brottet begicks knappt fyra år före beslutet och att påföljden i domen bestämdes till villkorlig dom.

I det aktuella fallet har gärningarna begåtts under år 2017, brottstillfällena uppgår till 14 och påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. ”Detta tillsammans med brottets art gör att Fastighetsmäklarinspektionen anser att [mäklarens] redbarhet och lämplighet som fastighetsmäklare kan ifrågasättas”, skriver FMI.

Registreringen ska därför återkallas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
fastighetsmäklarinsmpektionen
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: