Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Penningtvätt kassako för storbyrån

Nyheter
Publicerad: 2020-02-13 14:32
Foto: Joachim Lundgren

Mannheimer Swartling omsatte under 2019 1,33 miljarder kronor, vilket var 10 procent mer än under rekordåret i fjol. Uppmärksammade uppdrag kring penningtvätt, gröna obligationer och investeringstvister lyfte omsättningen.

Mannheimer & Swartling presenterar i dag årsrapporten för 2019 där man skriver att 2019 var ett starkt år för byrån. Mannheimer Swartling pekar på att byrån medverkade i några av de mest komplexa och intressanta uppdragen kring uppmärksammade frågor som penningtvätt, gröna obligationer och investeringstvister.

Totalt omsatte byrån 1,33 miljarder kronor.

”2018 var omsättningsmässigt vårt starkaste år dittills och under 2019 fortsatte intäkterna att öka med närmare tio procent”, skriver Jan Dernestam i rapporten.

Främst har omsättningsökningen sin förklaring i att byråns juridiska tjänster har förändrats, uppger han.

”Mannheimer Swartling har i kraft av sin storlek och mångsidighet med 26 verksamhets­ och branschgrupper stärkt sin ställning som expert på klienternas allra mest komplicerade affärer och tvister. Det har gjort oss mindre konjunkturkänsliga eftersom den mer rutinmässigt utförda bolagsjuridiken i hög utsträckning tenderar att svänga med den övriga marknaden”, skriver Jan Dernestam.

Penningtvätt

En del av Mannheimer Swartlings mest uppmärksammade uppdrag under året rör penningtvättsbrott. De senaste åren har kantats av flera avslöjanden och svarta rubriker om mutor och penningtvätt både i Sverige och utomlands.

Fredrik Svensson är partner på Mannheimer Swartling och verksam vid byråns kontor i Moskva har ägnat mycket arbete kring compliance och har lett flera utredningar om misstänkta korruptions­ eller sanktionsbrott.

Fredrik Svensson menar att bankerna är särskilt utsatta, men långt ifrån ensamma.

– Företeelsen med korruption, mutor och penningtvätt förekommer i alla sektorer och branscher. Som företag gäller det att vara vaksam och systematisk när man gör affärer med eller bedriver verksamhet i länder med en utbredd korruptionskultur och bristfällig demokrati, säger Fredrik Svensson.

Han menar att mediernas, myndigheternas och finansmarknadens sökarljus visserligen främst är riktat mot bankerna, men att fokus ute i näringslivet i dag utvidgats till att också omfatta stora publika bolag som antingen säljer varor och tjänster till en utländsk beställare eller har egna dotterbolag i utlandet.

– Vi avråder inte våra klienter från att göra affärer i länder med diktaturer eller utbredd korruptionskultur, men vi vägleder dem att göra det på rätt sätt och med en hög medvetenhet om vilka risker som finns. Det gäller att ha riktlinjer, regelverk och rutiner på plats innan man går in i en affärsprocess och det gäller dessutom att veta vad man ska göra om något går fel, säger Fredrik Svensson.

Ägarmodellen

Jan Dernestam skriver även om Mannheimer Swartlings ägarmodell där byrån som enda stora svenska advokatbyrå tillämpar modellen med ett så kallat pure lockstep, där alla partners delar lika på vinsten helt oberoende av arbetsinsats.

Han menar att även de unga medarbetarna är med och formar byrån.

Han nämner bland annat den digitala utvecklingen, där allt mer juridiskt arbete i dag kan göras med hjälp av AI och andra digitala hjälpmedel.

”Sverige är en nation av ”early adopters” och för våra associates är det självklart att förbättra, förenkla och effektivisera den juridiska rådgivningen med hjälp av digitala verktyg och AI på ett sätt som gör rådgivningen mer kostnadseffektiv för klienterna”, skriver Jan Dernestam och noterar att Mannheimer Swartling har de senaste fem åren lagt ner stora resurser på att digitalisera arbetsprocesser och implementera AI­system.

Utmaning

Mannheimer Swartling nämner även ett av byråns utmamingar, vilket är att öka andelen kvinnliga partners.

”Jämställdhet är, och var även det gångna året, en av våra absolut mest prioriterade frågor. Förändringsarbetet tar tid men vi är på väg åt rätt håll. Av de nya partners som valdes in under hösten 2019 var 50 procent kvinnor. Sett över en tioårsperiod har motsvarande siffra varit 35 procent”, framgår det av rapporten.

Mannheimer Swartling har 560 medarbetare, varav 410 är jurister och 81 stycken är partners.


Dela sidan:
Skriv ut: