Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Påstod sig vara coronasmittad och hostade på polis – döms nu

Nyheter
Publicerad: 2023-03-06 11:51
Polisman. Genrebild. Foto: Johan Nilsson / TT /

Tingsrätten bedömer att den 30-åriga mannen avsiktligen hostade på polisen och uttalade att han var smittad med coronaviruset.
Han döms därför för förgripelse mot tjänsteman.

Den 28 januari 2022 gick två poliser fram till en 30-årig man på Citytorget i Götebrorgsstad för att kontrollera om han drack alkohol. Efter en del diskussioner har poliserna ingripit mot 30-åringen genom att föra ned honom på marken.

Enligt tingsrätten går berättelserna i sär om varför ingripandet skedde och hur det gick till. Enligt tingsrätten finns det inget som styrker att 30-åringen vid tillfället drack alkohol eller att han var berusad.

Tingsrätten bedömer dock att de båda poliserna har beskrivit på ett likartat sätt hur 30-åringen, i samband med att en av poliserna sträcker sig efter flaskan, vände sig mot polisen och hostade honom avsiktligen i ansiktet. 30-åringen har kort dessförinnan sagt att han är smittad med coronaviruset.

Medförde visst lidande

Enligt tingsrätten är det styrkt att 30-åringen hostade polismannen i ansiktet avsiktligen och att han gjorde detta för att hindra polismannen i hans myndighetsutövning.

Hostningen medförde visst lidande och olägenhet för polismannen, enligt tingsrätten, som även konstaterar att 30-åringen var medveten om att han hostade på en person som agerade i sin roll som polis.

Mannen döms även för våldsamt motstånd då han krängde med kroppen när poliserna försökte få kontroll på honom. Tingsrätten anser särskilt att uppgiften om att polismännen behövde kalla på förstärkning talar för att 30-åringen agerat våldsamt när poliserna försökt kontrollera innehållet i hans flaska.

Polisernas agerande onödigt konfrontativt

Tingsrätten tillägger dock i domen att tingsrätten inte kan få någon annan bild av händelseförloppet än att polismännens agerande gentemot 30-åringen i delar framstått som onödigt konfrontativt.

”Även om detta inte fritar N.N från ansvar kan han inte ensamt läggas till last för att situationen urartade på det sätt som skedde, vilket måste beaktas vid bedömningen av brottens allvar”, skriver tingsrätten.

30-åringen döms alltså för för förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Mot bakgrund av vad som är utrett om hur händelsen uppstod och gick till anser tingsrätten att påföljden stannar på  bötesnivå. Påföljden ska bestämmas till 80 dagsböter om 50 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: