Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Påstått domarjäv i infekterat våldtäktsmål prövat i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2021-03-24 14:01
Foto: Pontus Lundahl / TT

En infekterad tvist har blossat upp mellan åklagare och rättens ordförande i ett våldtäktsmål.
Enligt åklagarna har rättens ordförande agerat partiskt och ”återkommande på ett olämpligt sätt gett tydligt uttryck för missnöje, missaktning och negativa uppfattningar kring åklagarna och stundtals vittnen”.
Jävsinvändningen fick dock inget gehör hos tingsrätten som ansåg att ordföranden inte agerat jävigt.
Nu har även hovrätten prövat jävsinvändningen.

I Attunda tingsrätt pågår sedan en tid tillbaka huvudförhandling i ett mål rörande grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn. I målet står en person åtalad för olika sexualbrott riktade mot nio målsägande.

För en tid sedan framställde åklagarna en jävsinvändning mot rättens ordförande – som avslogs av tingsrätten. Nu har åklagarduon överklagat tingsrättens beslut till Svea hovrätt och kräver återigen att ordföranden ska bytas ut.

”Missnöje missaktning och negativa uppfattningar”

Av handlingar som Dagens Juridik tagit del av framgår att åklagarna anser att rättens ordförande ”återkommande och på ett olämpligt sätt gett tydligt uttryck för missnöje, missaktning och negativa uppfattningar kring åklagarna och stundtals vittnen”. Åklagarna pekar, bland annat, på att ordföranden ”visat bristande förståelse för förhörens utformning och återkommande brutit in i dem på olämpligt sätt även när frågorna har varit relevanta för påstådda gärningar”. 

Vidare påstås att rättens ordförande stört förhören och förhörspersonerna – som enligt åklagarna återkommande upplevt att det är de som gjort något fel. Dessutom anser åklagarna att de känt sig tvungna att avstå från att ställa relevanta frågor eftersom dessa avbrutits av ordföranden som inte heller varit intresserad av en diskussion kring frågorna.
”Istället har ordföranden ibland valt att inför vittnen på ett opassande och ingående sätt tillrättavisa åklagaren. Det har även förekommit andra olämpliga diskussioner inför vittnen”, skriver åklagarna.

Enligt åklagarduon skiljer sig ordförandens bemötande vid försvararnas förhör ”mycket markant”.

”På de tilltalades sida”

Ordföranden påstås dessutom återkommande ”setts himla med ögonen, göra miner mot övriga ledamöter i rätten och sucka även under pågående förhör av mycket känslig natur”.

Sju av målets målsägandebiträden har i en gemensam skrift beskrivit en stämning i rättssalen som fått målsägandena att uppleva att ordföranden ”är på tilltalads sida”. 

Chattmeddelande dök upp på skärmen

Stämningen påstås ha varit dålig under hela processen, men det som enligt åklagarna fick bägaren att rinna över var en händelse under ett vittnesförhör som hölls på länk – via ordförandens dator. Åklagarna skriver i inlagan:

”Efter en kort stund hörs ljudet av ett chattmeddelande samtidigt som ordföranden utropar nej, nej och gör en ansats att resa sig. På storbildskärm i salen dyker det upp ett chattmeddelande från rättens relativt nyinsatte protokollförare, en fiskal som kommit in i målet efter att tidigare ordförande lämnat och därmed bytt av den notarie som tidigare protokollfört. Meddelandet är skickat till ordföranden och i den del av meddelandet som står att läsa på skärmen är något i stil med att ” det är helt otroligt att åklagaren…” Både ordföranden och fiskalen upplevs bli skärrade och försöka stänga av meddelandet”, uppger åklagarna. 

Åklagarna anser att ordförandens missnöje med dem och deras arbete har inverkat negativt på förhör och på förhandlingsmiljön och väckt tvivel kring om målet kommer att få en opartisk prövning. 

Åklagarna har efter detta begärt att ta del av hela chattkonversationerna men tingsrätten har beslutat att inte lämna ut begärda mail och chattkonversationer i målet.

Inget medhåll från försvaret 

Den tilltalades försvarare delar dock inte åklagarnas och målsägandebiträdenas uppfattning om att det pågått en ”eskalerande negativ förhandlingssituation”. Hon har inte – vid något tillfälle – upplevt att ordförandena tagit upp något på ett negativt eller olämpligt sätt. Försvaret menar att det som tagits upp har varit opåkallat. 
”Jag har inte bevittnat några grimaser eller liknande. Om så skett borde det lämpligen ha lyfts i samband med att det hände, och inte som nu – långt senare”. 

Om chattincidenten uppger försvaret:
”Jag såg själv inte innehållet i något meddelande. Men såg en liten chattruta komma upp i hörnet av skärmen. Jag tänkte inte mer på detta, utan fortsatte lyssna och titta ner i min skärm och anteckna vad som sades i förhör. Jag uppfattade ingen reaktion öht från ordföranden ang meddelandet. Däremot hörde jag notarien tyst säga ”nej” och jag uppmärksammade att han knackade på tangenterna på sin dator lite hårt”. 

Vidare pekar försvaret på att om hela rättegången (hitintills 26 förhandlingsdagar) ska tas om är det ”kostsamt, tids- och resurskrävande, särskilt också då utländska myndigheter ånyo skall medverka och godkänna att förhör hålls via länk”.

Domstolarnas besked tydligt: Inte fråga om jäv

Tingsrättens besked i jävsfrågan var dock tydligt – ”inget av de påtalade momenten är sådant att det vittnar om bristande opartiskhet”. När det gäller incidenten med chattmeddelandet skriver tingsrätten att domaren, vid en samlad bedömning av vad som förts fram, inte ska anses jävig.

Åklagarna överklagade beslutet till Svea hovrätt och samtliga målsägandebiträden och företrädare för målsägandena har ställt sig bakom jävsinvändningen.

Svea hovrätt kom i går med beskedet att avslå överklagandena.

”Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning. Överklagandena ska därför avslås”.


Dela sidan:
Skriv ut: