Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pappa frias i skakvåldsmål – hund kan ligga bakom spädbarnsdöd

Nyheter
Publicerad: 2023-03-06 09:35
Genrebild. TT

Det är inte utrett att den 24-årige mannen sommaren 2022 skakat sin då fyra månader gamla dotter och gett henne dödliga skador.
Det är tingsrättens slutsats, efter prövning av den medicinska utredningen.
Det kan till exempel vara så att skadorna uppstått när familjens hund ramlade över flickan – så som pappan själv påstått.

Det var en tidig morgon i juli 2022 som den nu 24-årige mannen ringde SOS Alarm. I larmsamtalet uppgav mannen att familjens hund hade hoppat upp och lagt sig på hans fyra månader gamla dotter när hon legat i sängen. Flickan skulle sedan ha rullat ihop sig, för att därefter bli ”helt slapp”, kräkas och i princip sluta andas. 24-åringen var vid samtalet ensam vuxen på adressen i Vagnhärad, där även flickans mammas två söner från en tidigare relation befann sig.

Flickan hämtades med ambulanshelikopter och fördes akut till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, men hennes liv gick inte att rädda. Två dygn efter ankomsten dödförklarades spädbarnet.

Omfattande blödningar

Obduktionen visade på omfattade färska blödningar under den hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonens näthinna och utmed synnerven samt omfattande syrebristrelaterade skador i hjärnan. Därutöver konstaterades det att flickan hade vissa blåmärken i ansiktet, hudavskrapning under hakan och vissa mindre skador på levern. Hon hade dessutom lunginflammation.

På sjukhuset hölls även ”en tvärvetenskaplig konferens” om vad flickans tillstånd kunde bero på. Slutsatsen blev att flickan måste ha utsatts för betydande yttre trauma mot huvudet samt trauma även mot andra delar av kroppen – och att detta resulterat i såväl blödningar som påverkan på hjärnan. Flickan hade sedan fått andningsstopp som i sin tur lett till påverkan och hjärtstopp. Dödsfallet hade varit en konsekvens av ”grav försurning och påföljande grava syrebristrelaterade hjärnskador” på grund av syrebrist.

Åklagaren har gjort gällande att det är 24-åringen som med kraftigt skakvåld har gett sin dotter de skador som till slut lett till hennes död. Hon har därför åtalat honom för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Hänvisar till HD-praxis

Nyköpings tingsrätt beslutar dock nu att ogilla åtalet helt och fria mannen i brist på bevis.

Högsta domstolen har i skakvåldsmålet NJA 2014 s. 699 konstaterat att det krävs att slutsatsen vilar på ”en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för” om man utifrån vissa kroppsskador ska kunna slå fast att skadorna orsakats av någon på ett angivet sätt. I praktiken krävs det att det är uteslutet med någon annan tänkbar förklaring till skadorna.

Hunden kan ligga bakom

Tingsrätten anser i det aktuella fallet inte att det går att utesluta att skadorna orsakats av familjens hund när denna kommit springande och ramlat över ett babygym på golvet som flickan legat i. En specialist i rättsmedicin som hörts i målet har nämligen inte ansett sig kunna utesluta detta. Den medicinska utredningen styrker inte heller att 24-åringen någon gång i anslutning till larmsamtalet med kraft skakat spädbarnet.

Domstolen noterar i sin bedömning att 24-åringen vidhållit sin version av händelseförloppet allt sedan larmsamtalet. Han har även lämnat ”en detaljerad och logiskt sammanhängande berättelse” som inte motsägs av några uppgifter som lämnats i barnförhör av flickans äldre halvbröder. (Blendow Lexnova)

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: