Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Pandemiklausuler centrala i framtidens avtal”

Nyheter
Publicerad: 2020-10-02 08:10
Stefan Lindskog, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, och advokaten Axel Calissendorff. Foto: BGI

Den allmänna principen om force majeure går sannolikt inte att tillämpa på de avtal som har brutits under coronapandemin.
Det säger Högsta domstolens före detta chef Stefan Lindskog och advokaten Axel Calissendorff.
För att undkomma skadeståndsansvar krävs i stället särskilda avtalsvillkor – så kallade pandemiklausuler.

Coronapandemin tog världen på sängen och ställde stora delar av juridiken på sin spets. Helt oförberedda och under stor press tvingades bolag och inte minst jurister att ta ställning till en rad helt nya civilrättsliga frågor om avtal och skadeståndsansvar.

Corona och framtida pandemier

I e-learning-kursen ”Pandemiklausuler i framtida avtal” går Stefan Lindskog och Axel Calissendorff till botten med både hur den nuvarande coronasituationen och framtida utbrott och pandemier bör hanteras avtalsrättsligt.

– Pandemiklausuler kommer att bli centrala för avtalsförfattare och avtalsförhandlare. Sedan tror jag att vi kommer att se en hel del svårigheter. Vi möter ju, så att säga, obanad mark här, säger Axel Calissendorff.

– Jag hoppas att kontraktsförfattare nu kommer att överväga frågor om hur sådana här klausuler ska se ut, vad det är som ska utlösa dem, vad effekten kommer att bli och hur tvister ska hanteras, säger Stefan Lindskog.

Kan inte förlita sig på lagstiftning eller allmänna principer

Axel Calissendorff och Stefan Lindskog är överens om att frågor av det här slaget måste regleras i avtal och att man inte kan förlita sig på vare sig allmänna rättsprinciper, som till exempel force majeure, eller lagstiftning för att undkomma skadeståndsansvar till följd av kontraktsbrott under en pandemi.

– De lagregler som är grundläggande för många avtalsförhållanden, till exempel köplagen, är inte särskilt väl rustade för att ta hand om den här situationen, säger Axel Calissendorff.

– Force majeure är enligt gällande rätt till sin karaktär sådan att jag har svårt att tänka mig att den har någon betydelse i den pandemisituation vi har nu, säger Stefan Lindskog.

Kommer vi att få se juridiska tvister när världen väl är igenom den nu rådande coronapandemin?

– Ja, det skulle jag tro… Det vi kan se spår av så här långt handlar om att parter som sitter i dåliga avtal försöker utnyttja det här tillfället för att komma ifrån sina skyldigheter, en typiskt sett ganska farlig strategi, säger Axel Calissendorff.

– Jag råkar känna till att en hel del force majeure-klausuler har utlösts när det gäller till exempel sjörättsliga förhållanden med charter av fartyg och liknande… Så visst – i vissa branscher kommer det säkert att bli en hel del tvister, säger Stefan Lindskog.

Hur kommer coronapandemin att påverka framtidens juridik rent avtalsrättsligt?

– När det gäller kontraktsskrivningar kommer den att innebära fokus på risker och fokus på rådgivarrollen – att en advokat ställer frågan till klienten: nu har vi varit med om detta, påverkar det dig och ser du några andra liknande risker som vi måste överväga, säger Stefan Lindskog.

– Det är viktigt för avtalsskribenter att hålla örat mot rälsen och att följa med utvecklingen vad gäller kontraktspraxis i Sverige – och utomlands… Det finns många bra exempel från den den internationella arenan, inte minst den anglosachsiska.

”Pandemiklausuler i framtidens avtal – att gardera sin inför nya utbrott” arrangeras av BG Institute.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: