Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Övervakning av medarbetare – ett onödigt ont”

Nyheter
Publicerad: 2021-11-03 11:52

DEBATT – av Frank Weishaupt, VD, Owl Labs

I samband med att distansarbete ökat har fler företag börjat använda sig av olika övervakningsprogram för att säkerställa att medarbetarna arbetar effektivt. Dessa program kan skada relationen med anställda och få juridiska konsekvenser. Det finns bättre sätt att säkerställa produktivitet på hemmakontoret.

Att arbeta på distans kommer att förbli en verklighet för många svenskar. Många företag vill behålla en hybrid arbetsmodell även efter pandemin. I kölvattnet av denna utveckling har vissa företag implementerat starkare kontroll- och övervakningsåtgärder för att säkra produktiviteten. Enligt en studie av Gartner kan så mycket som 75 procent av alla konversationer på arbetsplatsen komma att övervakas och bedömas år 2025. Övervakning främjar inte automatiskt produktiviteten. Tvärtom kan övervakning skada företaget och relationen med de anställda.

Owl Labs genomförde redan 2020 en studie om detta, som visade att mer än en tredjedel (36 procent) av de anställda skulle säga upp sig om deras företag skulle börja övervaka deras aktivitet och produktivitet vid distansarbete. Över hälften uttryckte också oro över användningen av olika appar för spårning exempelvis inom video, uppmärksamhet eller tangentbordsspårning. Det främsta klagomålet om aktivitetsövervakning på hemmakontoret handlar om att det är ett förtroendebrott och en integritetskränkning.

Ur en juridisk synvinkel kan företag övervaka sina anställda på hemmakontoret lika mycket eller snarare lika lite som på kontoret. Det finns ingen skillnad mellan hem- och kontorsarbete när det gäller (elektroniska) övervakningsåtgärder. EU-domstolen för mänskliga rättigheter har avvisat en oprovocerad, obegränsad och permanent övervakning, till exempel med så kallad keylogger-programvara, eftersom detta är en omotiverad inblandning i de anställdas personliga rättigheter. Ett undantag är ren registrering av arbetstid. Behandlingen av personuppgifter, som oundvikligen används i övervakningssystem, är kritisk där lagar och regler om dataskydd måste följas.

Vanligtvis används övervakningsprogram då företagen upplever att de tappar kontakten med hemarbetare, och därmed översikten över deras aktiviteter. En växande misstro leder då till denna övervakning. Här gäller det att stärka förtroendet och optimera kommunikationen. Nedan följer ett par goda råd för att slippa övervakningsprogram:

1. Skapa en kommunikativ grund

Upprätta en smidig kommunikationskanal där teamet kan kommunicera med varandra i realtid så att ingen stängs ute när de arbetar hemifrån. Särskilda chattverktyg och hybrida videokonferenslösningar underlättar kommunikationen och hjälper hemarbetande att fortfarande känna sig som en del av teamet.

2. Kommunicera uppgifter tydligt

Se till att alla de anställda – oavsett om de är på kontoret eller hemma – alltid vet exakt vad som behöver göras och se till att de får hjälp i tid. Det hjälper enormt att checka in med de anställda regelbundet på bestämda tider, kanske tio minuter direkt på morgonen.

3. Mät produktivitet efter resultat, inte timmar

Att endast kunna se att de anställda tillbringar hela dagen framför datorn ger ingenting, särskilt om viktiga uppgifter fortfarande inte blir färdiga i tid. En positiv, regelbunden kontakt, där svårigheter eller problem kan identifieras och lösas omedelbart, kommer att hjälpa företaget nå sina mål bättre. Programvara för projekthantering säkerställer att alla teammedlemmar hålls uppdaterade samtidigt, där framsteg syns i realtid. De anställda föredrar förmodligen att arbeta i en atmosfär med förtroende och laganda, vilket också gör dem benägna att kommunicera sina problem och hinder i det dagliga arbetet bättre.

4. Acceptera att arbete på kontor inte automatiskt ökar produktiviteten

Hur effektivt någon arbetar beror på en rad faktorer, där många har uppskattat lugnet och stillheten på hemmakontoret. Fråga om anställdas individuella behov och ta reda på om hemarbete eller kontorsarbete är mer eller mindre lämpligt för varje person. Skapa förutsättningar som främjar produktivitet, vare sig det är ett tyst rum på kontoret eller bättre teknisk utrustning hemma.

5. Övervaka endast som en ”sista utväg”

Naturligtvis kan det i sällsynta fall hända att anställda utnyttjar ditt förtroende. Elektronisk övervakning kan då motiveras med en dokumenterad initial misstanke och bör ses som en sista utväg. Här är en bedömning från fall till fall nödvändig.

Efter pandemin kommer många andra aspekter av vårt yrkesliv säkerligen att både omdefinieras och anpassas. En sak är säker, en bra arbetsmoral och en arbetsplats med god stämning kommer från att lita på sina anställda och att lyssna på dem. Frihet under ansvar skapar goda förutsättningar att blomstra, oavsett om de anställda arbetar hemma eller på kontoret.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: