Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Överdomstolen prövar krav på styrkt identitet för medborgarskap

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 14:04

Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål som där frågan om kravet på styrkt identitet identitet enligt medborgarskapslagen har aktualiserats.
Det handlar om en man som flera gånger uppgett olika födelsedatum – men sedan en tid tillbaka fått ett födelsedatum fastslaget av hemlandets Högsta domstol.

Migrationsverket avslog mannen ansökan om svenskt medborgarskap då det inte gick att fastställa hans identitet.

Mannen kom till Sverige och ansökte om asyl i slutet av juni 2014. Han uppgav då att han var född den 21 september 1998 – dock utan att lämna in några handlingar som styrkte detta. Då myndigheten inte ansåg att den angivna ålder var trovärdig ändrades hans födelsetid till samma datum 1989. I samband med asylutredningen uppgav mannen sedan att hans rätta födelsetid var den 22 september 1992 och att han uppgivit fel datum då han fått rådet att söka asyl som minderårig när han kom till Sverige. Han beviljades senare permanent uppehållstillstånd med födelsetiden 21 september 1989.

När han sedan sökte svenskt medborgarskap inkom han med ett pass från sitt hemland, utfärdat i maj 2018, av vilket det framgår att han är född den 21 september 1989. Enligt Migrationsverket ledde dock mannens olika uppgifter om sitt födelsedatum, samt det faktum att födelsebeviset utfärdats efter att han kom till Sverige, till slutsatsen att hans födelsetid fortsatt var oklar – och han nekades därför medborgarskap.

Fastställt av hemlandets HD

Beslutet överklagades till migrationsdomstolen där mannen bland annat anförde att han aldrig tidigare haft varken födelsebevis eller pass och därför fick vända sig till hemlandets ambassad för att skaffa ett sådant. Han behövde dock ett födelsebevis för detta och eftersom myndigheten bestämt att han föddes 1989 vände han sig till sin mor – som sade att det kunde stämma att han föddes 1989. Han fick därefter ett födelsebevis utfärdat som angav födelsedatumet som Migrationsverket fastställt. Detta datum har sedan fastställts av Högsta domstolen i hemlandet innan han kunde ansöka om ett pass. Enligt mannen måste han anses ha styrkt sin identitet.

Migrationsverket vidhöll dock sin inställning och ansåg att mannen inte kunnat styrka sin identitet.

Överklagandet avslogs – nu prövar överdomstolen

Domstolen gick sedan på Migrationsverkets linje och avslog mannen överklagande.

Nu står det dock klart att migrationsöverdomstolen beslutat att pröva målet.

I ett färskt beslut om prövningstillstånd skriver domstolen att ”den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller kravet på styrkt identitet i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap”.


Dela sidan:
Skriv ut: