Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oseriöst av DO om niqab i skolan

Debatt
Publicerad: 2010-12-02 10:39

Debatt av Clarence Crafoord, chefsjurist vid Centrum för Rättvisa.

Igår kom så Diskrimineringsombudsmannen, DO, med sitt beslut i frågan om det är lagligt eller inte med förbud mot användning av den ansiktstäckande slöjan niqab i skolan.

Det har tagit DO nästan två år att lämna sitt besked och förväntningarna var därför högt ställda på innehållet. Men förväntningarna infriades inte.

För att ett beslut i frågan ska ge vägledning för skolor runt om i landet och besked till den allmänhet som intresserar sig måste man, till att börja med, svara på om ett sådant förbud står i strid med Europakonventionen, regeringsformen och diskrimineringslagen. En rättsutredning utan dessa grundläggande element är inte seriös.

Men DO ger inga besked överhuvudtaget om vare sig Europakonventionen eller regeringsformen och bara ett halvt besked om diskrimineringslagen.

I praktiken mörkar DO att allt tyder på att det är tillåtet med förbud mot niqab i skolan enligt både Europakonventionen och regeringsformen.

DO ger egentligen bara ett enda rakt besked: att generella förbud mot niqab i skolan inte är förenligt med diskrimineringslagen. Man måste göra en bedömning från fall till fall. Detta är inget nytt – DO hänvisar till förarbetsuttalanden som kom för några år sedan och som hade samma innebörd.

Angående innebörden av diskrimineringslagen i det konkreta fallet är beskeden suddiga. DO skriver bland annat att det ”tycks” som att niqaben inte väsentligen har försvårat kontakt och samspel med lärare och att detta ”tyder på” att ett förbud inte varit berättigat. Men, skriver DO, skolan hade ”visst fog” för sin tolkning. Kontentan är att det är ”osäkert” vad en domstol skulle komma fram till.

Men DO menar trots allt att det rört sig om diskriminering. Och då ska DO ta fallet till domstol om det innehåller principiellt viktiga frågor för samhället eller den berörda individen.

Man kan konstatera att det är ytterst få DO-prövningar som får samma uppmärksamhet och intresse. Justitieombudsmannen, JO, har tidigare konstaterat att fallet är av stor principiell betydelse. Och för den berörda eleven har det varit en så pass viktig fråga att hon själv valt att gå ut med namn och bild i en debattartikel i Expressen om betydelsen att få bära niqab. Men ändå tycker alltså DO att fallet saknar tillräckligt principiellt intresse för att ta ärendet till domstol. DO verkar också ha vägt in att det rör sig om ett begränsat antal kvinnor. Men den som diskrimineras ska självklart inte behandlas sämre bara för att det inte är så många andra som diskrimineras på samma grund. Det ligger lite i sakens natur att de minoriteter som diskrimineringsskyddet avser ofta består av ett fåtal enskilda.

Men DO hade också tidigare ordnat en annan anledning att skylla på för att inte ta fallet till domstol. Enligt en uppgörelse skulle nämligen eleven med niqaben få gå kvar på utbildningen i avvaktan på DO:s besked. Eftersom detta av någon outgrundlig anledning dröjde nästan två år hann eleven gå klart utbildningen (fast utan det obligatoriska praktikmomentet) och DO fick en ursäkt för att inte gå vidare till domstol.

 Så trots att DO menar att det rört sig om diskriminering ger DO inte någon vägledning alls om de mest grundläggande reglerna om religionsfrihet eller någon ny vägledning i frågan om det är tillåtet eller otillåtet med niqab i skolan. I det konkreta fallet är beskeden minst sagt otydliga. DO avstår passivt från att försöka få fallet prövat i domstol – där ett riktigt och välgrundat besked hade kunnat lämnas. Och alltihopa har dragit ut så länge i tiden att JO riktat allvarlig kritik mot DO. Det blir många fel på en och samma gång.

 Clarence Crafoord


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se