Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Oseriösa försäkringsbolag gynnas på konsumenternas bekostnad – lagen måste ändras”

Debatt
Publicerad: 2015-02-17 10:30

DEBATT – av Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund

 

Lagstiftningen kring gruppförsäkring är för svag, vilket gör att oseriösa försäkringsbolag kan sko sig på konsumenternas bekostnad.

Det är svårt att som konsument bilda sig en uppfattning om försäkringar och att själv förhandla sig fram till bättre försäkringsvillkor med försäkringsbolag. Någon reell möjlighet att förhandla finns egentligen inte för en enskild konsument utan ”Take it or leave it” gäller.  

Tanken med de gruppförsäkringar, som flera miljoner konsumenter har i Sverige, är att konsumentgruppföreträdare som Villaägarnas Riksförbund, fackförbund och andra ideella föreningar ska kunna förhandla fram bättre priser och villkor för grupper. Tack vare detta ökar konkurrensen på försäkringsmarknaden och förbättras försäkringsvillkoren.

Ett exempel är att det tidigare i princip inte fanns några villaförsäkringar som ersatte skador av äkta hussvamp. När gruppförsäkringarna började täcka dessa skador, kände sig dock resten av marknaden för villaförsäkring tvungen att följa efter.

Det är märkligt nog riskfyllt att som konsumentgruppförträdare lyckas förhandla sig fram till bättre försäkringsvillkor för medlemmarna hos ett annat försäkringsbolag och därför vilja byta gruppförsäkringsbolag.

Enligt 17 kap. 14 § försäkringsavtalslagen gäller att om man som gruppföreträdare, säger upp samarbetet med försäkringsbolaget, upphör gruppförsäkringarna för samtliga konsumenter som har gruppförsäkringen. Det innebär att gruppföreträdaren kastas in i ett administrativt och kostsamt inferno, där man tvingas börja om från ruta ett och teckna om varenda försäkring. Konsekvensen är att det blir svårare för en ideell organisation att byta gruppförsäkringsbolag och att såväl konkurrensen som konsumentnyttan sätts på undantag.

Många konsumenter tycker även att det är obegripligt att deras försäkringar sägs upp mot deras vilja. Det är ungefär som att man måste sluta prenumerera på en tidning för att denna byter chefredaktör.

När försäkringarna tvångsvis måste tecknas om, öppnas ett tidsfönster för ett oseriöst försäkringsbolag – att oberoende av om lagstiftning, samarbetsavtal, försäkringsvillkor, förhandlingsunderlag m.m. säger att det rör sig gruppförsäkring – genom negativ avtalsbindning försöka behålla kunderna och hävda att det rör sig om direktförsäkring. Villaägarnas Riksförbund och Moderna Försäkringar har idag en riksbekant tvist om just detta, vilket dessutom är den förmodligen största tvisten någonsin i Sverige om gruppförsäkring. Många ideella föreningar har råkat ut för liknande tvister, men knutit näven i byxfickan.

Den närmast kontraproduktiva försäkringsavtalslagen måste ändras. Om det nya gruppförsäkringsbolaget garanterar att försäkringspremierna inte blir högre för samtliga gruppförsäkringstagare och att omfattningen av försäkringen blir minst densamma, är det rimligt att konsumentgruppen kan flyttas till det nya gruppförsäkringsbolaget utan uppsägning av konsumenternas gruppförsäkringar. Villaägarnas Riksförbund föreslår därför en sådan lagändring till Justitiedepartementet.

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: