Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oscarsteatern förlorar tvist om omställningsstöd

Nyheter
Publicerad: 2021-09-10 13:23
Oscarsteatern. Foto: Anders Wiklund / TT

Skatteverket nekade Oscarsteatern omställningsstöd i sviterna av pandemin. Förvaltningsrätten håller med då Oscarsteatern fått kulturstöd för perioden.

Oscarsteatern har vid tre tillfällen sökt omställningsstöd hos Skatteverket men har nekats. Anledningen är att Oscarsteatern har fått kulturstöd vid det aktuella tillfället.

Oscarsteatern har vänt sig till förvaltningsrätten i Stockholm och yrkat att ”den eventuella summa som blir över efter avräkning av andra statliga bidrag är den summa som bolaget borde få i omställningsstöd”. Oscarsteatern pekar på att Kulturstödet avser stöd för inkomstbortfall som bolaget har haft på grund av coronarestriktionerna. Vid ansökan om kulturstödet har bolaget räknat med intäkter för omställningsstöd under augusti 2020 till februari 2021.

Hade kunnat få mer i kulturstöd

”Om bolaget får 0 kr i omställningsstöd hade det kunnat få 1,4 miljoner mer i kulturstöd än det nu fått”, har Oscarsteatern uppgett

”Avsikten med regeringens stödpaket kan inte vara att bolaget ska utgå ifrån att det inte ska få någonting och på så sätt ansöka om maximala stöd överallt”, framför Oscarsteatern vidare.

Överklagandet avslås

Förvaltningsrätten hänvisar till förordningen om omställningsstöd där det framgår att omställningsstöd får lämnas ut om ”företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på”.

Vidare skriver förvaltningsrätten: 

”Av handlingarna i målet framgår inte annat än att det statliga stöd som Oscarsteatern Aktiebolag tagit emot – stöd som beviljats av Kulturrådet – beviljats bl.a. för sådana fasta kostnader som det sökta omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021 beräknas på. Som tillämplig bestämmelse är formulerad finns det därmed inte utrymme för att sökt omställningsstöd ska få lämnas till Oscarsteatern Aktiebolag. Överklagandet ska därför avslås”. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
oscarsteatern

Dela sidan:
Skriv ut: