Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oscar Properties säljer fastighet till Peab för 1,2 miljarder kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-11-22 08:36
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT /

Oscar Properties säljer en del av fastigheten Primus på Lilla Essingen i Stockholm till PEAB till ett underliggande fastighetsvärde om 1 167 miljoner kronor.

Oscar Properties har tecknat avtal om att avyttra del av fastigheten Stockholm Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm till PEAB till ett underliggande fastighetsvärde om 1 167 miljoner kronor.

I linje med Oscar properties mål

– Vi är väldigt glada över affären som frigör oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltnings-affär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger Oscar Engelbert VD på Oscar Properties.

Avyttringen motsvarar en byggrättsvolym om drygt 40 000 kvadratmeter. Efter affären kommer Oscar Properties fortsatt äga cirka 8200 kvadratmeter byggrätter inom Primus som man avser att sälja vidare. Det underliggande fastighetsvärdet för Primus, efter denna affär, uppgår till cirka 1 400 miljoner kronor.

Likviditetstillskott om 50 miljoner kronor

Affären innebär ett likviditetstillskott om 50 miljoner kronor till Oscar Properties och när hela byggrättsbeståndet har avyttrats tillkommer ytterligare cirka 240 miljoner kronor. Affären förväntas få en positiv skatteeffekt om 20 miljoner kronor som redovisas under 2022.

Tillträde och betalning beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.

Även Peab kommenterar transaktionen i ett separat pressmeddelande:

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.


Dela sidan:
Skriv ut: