Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Orosanmälningarna ökar under pandemin

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 13:44
Foto: Jessica Gow /TT

Antalet orosanmälningar till Socialtjänsten ökade med fem procent under perioden maj-september jämfört med samma period 2019.
Ökningen tros dock inte bero på den pågående pandemin, utan kan snarare förklaras med att anmälningsbenägenheten har ökat.

Socialstyrelsen har undersökt hur pandemin har påverkat arbetet med orosanmälningar i 56 kommuner och stadsdelar, bland annat genom insamling av uppgifter om anmälningar som gjordes under maj och september 2020 och 2019. Myndigheten har dessutom genomfört intervjuer med socialsekreterare och chefer från kommunernas barn- och ungdomsvård.

Undersökningen visar att orosanmälningarna ökade med fem procent, jämfört med mostsvarande period under 2019. Enligt Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen, är det dock inte pandemin som ligger bakom ökningen.

– Det finns stora lokala variationer, men generellt anser man inte att ökningen beror på pandemin utan snarare på att anmälningsbenägenheten är större tack vare bättre rutiner och ökad kunskap om barn som far illa. Det här är en utveckling vi sett under flera år, säger Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen.

Ny typ av anmälningar om elever med hög frånvaro

Samtidigt finns vissa typer av anmälningar som går att koppla direkt till pandemin. Dessa rör i stor utsträckning barn som redan lever i utsatta familjer och i socioekonomiskt utsatta områden, i dessa fall kom var femte anmälan från skolan.

– Under våren kom en ny typ av anmälan om elever med hög frånvaro sedan föräldrar hållit sina barn hemma på grund av rädsla för smitta. Men även om barn som redan var kända av socialtjänsten och som haft hög frånvaro i skolan tidigare. Pandemin sågs som ytterligare en ursäkt att stanna hemma, säger Therese Olmsäter.

Även de nedstängningar som gjorts av gymnasieskolor har lett till ökat antal anmälningar av ungdomar som tar droger eller begår brott. Vissa kommuner upplever också att anmälningar som rör vårdnadshavarens missbruk och psykiska ohälsa ökat.

– När utsatta familjer och ensamstående inte har tillgång till det sociala nätverket så blir det ännu mer ansträngt för de som redan är i behov av stöd, säger Therese Olmsäter.

Fler tar sitt lagstadgade ansvar och anmäler

Socialstyrelsens har under studien av det gångna året kunnat notera att den lagstadgade anmälningsskyldigheten som finns för vissa samhällsaktörer har fungerat bra även under den rådande pandemin. Polis, skola samt hälso-, sjuk- och tandvård stod tillsammans för omkring 60 procent av det totala antalet anmälningar som inkom under den studerade perioden.

– Anmälningsskyldiga förefaller ha tagit sitt lagstadgade ansvar att anmäla kännedom eller misstanke om att barn far illa, säger Therese Olmsäter


Dela sidan:
Skriv ut: