Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Öresund stärker substansvärdet under inledningen av året

Nyheter
Publicerad: 2021-07-09 08:44
Vd Nicklas Paulson med Mats Qviberg som är största ägare, grundare och styrelseordförande i Öresund. Foto: Årsrapporten 2019 Öresund

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund ökade substansvärdet med hela 25,7 procent under första halvåret 2021 jämfört med utgången av 2020. Det framgår av senaste kvartalsrapporten.

Öresund-koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2021 till 7.013 miljoner kronor, att jämföra med 5.687 miljoner kronor den 31 december 2020. Detta motsvarande 154 kronor per aktie, vilket är en ökning med 25,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2020. Detta är 3,4 procentenheter bättre än SIX Return Index som steg med 22,4 procent under motsvarande period. 

Långsiktiga ägare

Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 12,6 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 7,1 procent. 

”Efter en längre period av uppgång på världens börser har vi nu generellt relativt höga värderingar. Det gynnsamma konjunkturläget innebär samtidigt att vinstutvecklingen i många bolag kommer vara positiv och stödja värderingarna samt att räntenivån fortfarande är låg i ett historiskt perspektiv. Strategin med att vara långsiktig och aktiv ägare i våra bolag ligger fast. Vi kommer att fortsätta att addera bolag med konkurrenskraftiga affärsmodeller som är attraktivt värderade i vår portfölj”, skriver Öresund i rapporten.

Större påverkan på substansvärdet

Större positiv påverkan, överstigande 50 miljoner kronor, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari – 30 juni 2021, hade innehaven i Bilia, Catena Media, Musti Group, SEB, MaxFastigheter, Storebrand, BioArctic och Oscar Properties. 

Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Scandi Standard, NRC Group, Q-linea och Ovzon. 

Öresunds börskurs den 30 juni 2021 var 148,60 kronor jämfört med 124,40 kronor den 31 december 2020, vilket innebar en totalavkastning om 22 procent under delårsperioden. 

Marknadsvärdet på portföljen

Marknadsvärdet på Öresunds värdepappersportfölj uppgick den 30 juni 2021 till 6.888 miljoner kronor jämfört med 5.493 miljoner kronor den 31 december 2020. Under delårsperioden har värdepapper förvärvats för 590 miljoner kronor samt avyttrats för 573 miljoner kronor.

Varken några utställda köpoptioner eller säljoptioner, med en löptid kortare än sex månader, förekom den 30 juni 2021. 

Under årets andra kvartal förvärvades värdepapper för 374 (miljoner kronor samt avyttrades värdepapper för 242 miljoner kronor. De större, överstigande 50 miljoner kronor, enskilda nettoförvärven av värdepapper under årets andra kvartal var Vimian Group 200 miljoner kronor och onoterade Nivika Fastigheter 75 miljoner kronor. 

De större enskilda nettoförsäljningarna av värdepapper under årets andra kvartal var Fabege 69 miljoner kronor, Attendo 53 miljoner kronor och Storebrand 52 miljoner kronor.

Efter halvårsskiftet, den 6 juli 2021, offentliggjordes förvärvet i onoterade Nivika Fastigheter om 75 miljoner kronor. 

Resultatet för perioden

Resultatet för halvårsperioden uppgick till 1.461 miljoner kronor jämfört med förlusten om -1.279 miljoner kronor samma period i fjol.  Det motsvarar 32,14 kronor per aktie jämfört med -28,14 kronor per aktie. 

Resultatet för det andra kvartalet 2021 uppgick till 800 miljoner kronor jämfört med 556 miljoner kronor i fjol samma period. 

Under årets andra kvartal har ytterligare aktier och teckningsoptioner förvärvats i intresseföretaget MaxFastigheter och ägarandelen uppgick därefter till 27,8 procent av såväl kapitalet som rösterna i MaxFastigheter. Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter. Efter utbytet av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter till aktier i Stenhus Fastigheter kommer Öresunds ägarandel att uppgå till 8,0 procent av såväl kapitalet som rösterna i Stenhus Fastigheter. 


Dela sidan:
Skriv ut: