Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Om synen på en konvention om internationell avtalsrätt – ”soft law” eller ”hard law”?

Civilrätt
Publicerad: 2012-09-07 10:06
Professor Christina Ramberg

KRÖNIKA – av Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

 

Förra veckan ordnade Handelshögskolan i Köpenhamn ett seminarium med anledning av professor Ole Landos 90-årsdag. Professor Michael Joachim Bonell, från La Sapienza i Rom, talade om det schweiziska förslaget till UNCITRAL i maj 2012 om att påbörja ett arbete med en internationell avtalsrättskonvention.

Bonell var kritisk till idén om en internationell avtalskonvention och han var tveksam till värdet av en modellag för internationella avtal. Hans främsta argument är att han inte trodde att de nationella förhandlarna i FN skulle vara beredda att överge sina nationellatraditioner och att risken är stor att politiska kompromisser kommer att medföra att slutprodukten blir av dålig kvalitet. Dessutom anser han att UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts fungerar tillräckligt bra även om det endast är ”soft law” – alltså inte lagstiftning som binder nationella domstolar att döma på visst sätt.

Han hänvisade till att det nu finns 294 rapporterade cases där domstolar (133 stycken) eller skiljenämnder refererat till UNIDROIT Principles (se www.unilex.org), vilket utvisar att principerna har genomslag. Han antydde att UNIDROIT Principles har fått större genomslag i praktiken än vad de skulle ha haft om de varit en konvention och jämförde med internationella köplagen (CISG) för vilken det tog tio år innan den trädde i kraft och ytterligare tio år innan de första hundra casen där den tillämpats hade rapporterats.

Bonell önskar istället att alla de nu gällande konventionerna om speciella avtalstyper (CISG om köp, transportkonventioner mm) samlas i en ”code” (a compliation and consolidation of existing international contract law instruments). Han anser att den allmänna avtalsrätten inte behöver bli ”hard law” i en konvention utan kan fungera som soft law vid sidan av. Bonell hänvisade till USA där det finns regler om speciella avtalstyper i Uniform Commercial Code (hard law, lagtext) under det att den allmänna avtalsrätten endast finns i Restatements (soft law, inte formell lagtext).

Detta påminner i hög grad om hur vi har det i Sverige med mycket lagstiftning om speciella avtalstyper (köp, konsumenttjänster, försäkringsavtal, transportavtal mm) men i princip all relevant allmän avtalsrätt är okodifierad och istället finns beskriven i rättspraxis och juridisk litteratur (och som ”restatement” på www.avtalslagen2010.se).

Bonell såg framför sig hur en sådan ”code” skulle kunna ge en referens till UNIDROIT Principles, vilket skulle underlätta för nationella domstolar och skiljenämnder att ”frivilligt” hänvisa till dem på samma sätt som de hänvisar till juridisk litteratur eller Restatements.

Ole Lando – som är mer positiv till en konvention om internationella avtal – tog stort intryck av Bonells förslag.

Avslutningsvis förärades Ole Lando en festskrift.

 

Professor Ole Lando, Köpenhamn


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se