Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Olagligt att kommunens verksamhet finansieras av ett företag på orten genom avtal”

Debatt
Publicerad: 2013-06-10 11:47

DEBATT – av Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund

 

Gällivare kommun har nu godkänt att LKAB, helt eller delvis, ska finansiera lönerna för cirka 20 anställda på kommunen, däribland kommunchefen, miljö- och byggchefen samt chefen för samhällsomvandlingen.

Bakgrunden är att Malmberget i Gällivare kommun ska rivas på grund av att LKAB:s gruva expanderar och många småhusägare blir då av med sina hem.

LKAB kommer även att stå vissa kostnader för den politiska organisationen. Genom avtalet om ersättning för personella merkostnader försätter sig Gällivare kommun i en prekär beroendesituation till LKAB, eftersom det därmed finns risk för att LKAB:s finansiering av kommunala anställningar och politisk organisation, kan påverka kommunens beslut.

Ett beslut som innebär att den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen i kommunen ska delfinansieras av LKAB, kan inte anses ligga inom ramen för vad en kommun får göra enligt kommunallagen. En domstol, kommun eller annan myndighet kan inte låta ett företag, som orsakar arbetsbelastning för myndigheten, gå in och finansiera myndighetspersonalens löner. Det är olagligt.

Gällivare kommun är tillsynsmyndighet för bland annat utsläpp, buller och avfallshantering. Ett av de företag som kommunen ska sköta tillsyn mot är LKAB. Hur man ska kunna göra detta när tjänstemännens löner och den politiska organisationen delvis finansieras av LKAB, är obegripligt. Om kommunens tjänstemän och politiker inte presterar tillräckligt väl enligt avtalet, har LKAB möjlighet att stämma kommunen. Likaså detta visar på att kommunens beslut är olagligt och olämpligt.

Gällivare kommun måste få ersättning för sina kostnader, men det får inte ske på ett olagligt sätt. Regeringen har i sin nyligen presenterade mineralstrategi inte presenterat någon lösning på hur samhällsomvandlingen ska kunna finansieras.

När Gällivare kommun i desperation fattar beslut om olaglig finansiering, visar det på att regeringen måste agera. Här faller skuggan i huvudsak på finansmarknadsminister Peter Norman och bostadsminister Stefan Attefall, som borde ägna mer tid åt att på ett konstruktivt sätt försöka lösa den problematik som föreligger i Malmberget och Kiruna.

Regeringen måste se till att Gällivare kommun på något sätt får ersättning för sina kostnader, men det får inte ske genom att LKAB finansierar såväl politikers som tjänstemäns löner. Likaså måste regeringen återställa rätten till ersättningsbostad enligt expropriationslagen, så att boende till exempel inte tvingas ta nya lån för att kunna bygga sig en ny bostad i närområdet eller helt enkelt måste flytta någon annanstans på grynd av bristande ekonomi, när ersättningen från LKAB inte på långt när räcker till en ny bostad. 

 

Här kan du läsa protokollet från kommunfullmäktige.

Här kan du läsa kommunens avtal med LKAB


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se