Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ökade intäkter för EQT – 32 miljoner avsatta till moms-dom

Nyheter
Publicerad: 2020-02-12 09:59
Christian Sinding, vd för EQT. Foto: pressbild EQT

EQT ökade intäkterna under 2019 med 54 procent främst hänvisat till ökade förvaltningsavgifter. Under året avsatte även EQT cirka 60 miljoner kronor till börsnoteringen samt till den moms-dom som meddelade i januari.

EQT presenterar i dag bokslutsrapporten för 2019. Ett år som beskrivs som en milstplpe för EQT. Dels firade riskkapitalbolaget 25 år som bolag och dels noterades EQT AB på Stockholmsbörsen. Noteringen beskrivs som ”ett viktigt steg på vår resa att ständigt förbättra EQT i rollen som ansvarsfull ägare, öka transparensen kring vår verksamhet och säkerställa fortsatt tillväxt”.

Koncernens justerade totala intäkter ökade med 54 procent under året till 606 miljoner euro 2019. Ökningen berodde främst på helårseffekten av förvaltningsavgifter från EQT Infrastructure IV och EQT VIII.

Carried interest-intäkter

Förvaltningsavgifter under 2019 uppgick till 574 miljoner euro jämfört med 384 miljoner euro föregående år. Justerad carried interest och investeringsintäkter ökade under året till 31 miljoner euro, jämfört med 9 miljoner euro, främst drivet av carried interest intäkter i EQT Infrastructure II och EQT VI.

Personalkostnaderna, exklusive jämförelsestörande poster, under 2019 uppgick till 217 miljoner euro jämfört med 151 miljoner euro året innan. Detta var främst drivet av en total ökning av antalet anställda samt en införandet av en ny incitamentsmodell till Partners från och med 2019,framgår det av rapporten.

Övriga rörelsekostnader, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick 2019 till 115 miljoner euro, jämfört med 86 miljoner euro föregående år.

Avsättning till noteringen och till momskostnader

Jämförelsestörande poster inom totala rörelsekostnader uppgick till 60 miljoner euro, jämfört med 7 miljoner euro året innan. Denna post var primärt relaterad till en avsättning av engångskaraktär till följd av domen i Högsta förvaltningsdomstolen rörande avdragsrätt för momskostnader samt av koncernens omstrukturering och börsintroduktion på Nasdaq Stockholm.

EQT noterar i rapporten att Högsta förvaltningsdomstolen meddelade dom den 27 januari 2020 dom angående avdragsrätt för momskostnader avseende EQT AB:s svenska dotterbolag EQT Partners AB. Domstolen gick i huvudsak på Skatteverkets linje. EQT har under 2019 avsatt ett engångsbelopp om 32 miljoner kronor på grund av detta. ”Beslutet förväntas inte ha materiell påverkan på EQT AB-koncernens finansiella ställning eller resultat”, framgår det.

Så mycket investerade EQT-fonderna

Justerad EBITDA uppgick till 275 miljoner euro jämfört med 156 miljoner euro föregående år, motsvarande en marginal om 45 procent jämfört med 40 procent föregående år. Justerat nettoresultat uppgick till 213 miljoner euro, jämfört med 127 miljoner euro.

Under 2019 investerade EQT-fonderna cirka 12 miljarder euro inom de olika investeringsstrategierna. Investeringar gjordes i företag såsom Galderma i Schweiz, Zayo i USA, inexio i Tyskland och Metlifecare på Nya Zeeland – samtliga i enlighet med EQT:s tematiska investeringsstrategi.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 1,10 kronor per aktie i juni 2020 och 1,10 kronor per aktie i december 2020.


Dela sidan:
Skriv ut: