Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ögonbindel och falsk identitet innebar våldtäkt – man döms

Nyheter
Publicerad: 2019-08-14 07:45
Foto: Henrik Montgomery

En 17-årig kvinna som hade sex med en 22-årig man som band henne och satte på ögonbindel anses inte ha deltagit frivilligt i akten.
Eftersom hon vilseleddes om mannens identitet döms gärningsmannen av Svea hovrätt till fyra års fängelse för våldtäkt.

Under hösten 2018 tog 22-åringen från Västerås kontakt med 17-åringen på appen Snapchat, men inte under eget namn utan namnet Elias. Han fick henne att skicka sexuella bilder av sexuell natur till honom. Den kontakten avbröts när målsäganden ville träffa Elias eftersom 22-åringen inte ville avslöja vem han egentligen var.

Kartlade henne

Under våren 2019 kontaktade han dock henne igen på Snapchat, denna gång under namnet Gustav. 22-åringen har berättat att han under tiden som han hade kontakter med målsäganden under falskt namn ibland även träffade henne i andra, för dem vardagliga, sammanhang. I den egenskapen fick han också viss kännedom om målsägandens mående och hennes problem i skolan. Han utnyttjade sedan dessa kunskaper i sina kontakter med henne på Snapchat.

Som Gustav fick han också bilder och filmer av sexuell natur från målsäganden. Han fick ytterligare uppgifter av henne om att hon mådde psykiskt dåligt och att hon ville rymma från Västerås. Han berättade för henne att han (Gustav) var från Göteborg och tjänade bra med pengar. Han letade också upp en bild på en okänd man på nätet som han skickade till henne och hävdade var en bild av Gustav. Han målade upp denna bild av Gustav i syfte att hon skulle kunna tänka sig gå med på visa saker för att få rymma med honom till Göteborg.

Foto: Gorm Kallestad / TT
Satte på henne ögonbindel

Inför det första mötet dem emellan använde han hennes ”vilja” att rymma från Västerås som ett medel för att få henne att medverka i den sexakt som han ville genomföra med henne som undergiven och honom som dominant.

I enlighet med en överenskommelse mellan dem satt målsäganden och väntade på 22-åringen i en skogsdunge på en anvisad plats. Han gick fram emot henne bakifrån och tejpade fast hennes ögonbindel så att hon inte skulle kunna se. Han band hennes händer bakom ryggen med buntband eller med tejp. Därefter ledde han henne till en plats några meter bort. I nästa skede fick hon utföra oralsex på honom. Därefter drog han ned hennes byxor och använde en dildo på henne. När hon sa att hon ångrade sig slutade han och sprang därifrån.

Piskade henne

Det andra mötet ska ha gått till så att 22-åringen genomfört oralt samlag med penis och dildo och ett analt samlag med dildo. Det är också bevisat att han utgett sig för att vara en annan person, att han tejpat fast målsägandens ögonbindel, bundit hennes händer och piskat henne med ett tillhygge.

För dessa gärningar åtalades 22-åringen för grov våldtäkt och för innehavet av bilder och filmer på 17-åringen och andra barn åtalades han för grovt barnpornografibrott.

Hävdade frivillighet

22-åringen nekade till brottsanklagelserna och gjorde gällande att målsäganden var helt införstådd med vad som skulle hända och att hon deltog i de sexuella handlingarna frivilligt.

Den avgörande frågan är om 17-åringen ska anses ha gått med på de sexuella handlingarna frivilligt. Västmanlands tingsrätt menar att den tilltalade i sina kontakter med målsäganden har utnyttjat uppgifter om hennes mentala mående som han fått reda på i kontakter dels som Gustav, dels som i sin riktiga identitet som 22-åringen. Han har medvetet utformat Gustavs fiktiva personlighet att framstå som en kille som han trodde att hon skulle få förtroende för. Han har vetat om att hon mådde dåligt och ville fly från sitt liv i Västerås. Enligt henne hade hon berättat att hon antingen skulle ta livet av sig eller rymma. Han har använt sina dessa kunskaper om henne som påtryckningsmedel och utpressat henne att genomföra de sexuella handlingarna under förevändningen att om hon gjorde det så skulle hon få följa med Gustav till Göteborg och bo med honom där. Enligt tingsrätten har 22-åringen därmed otillbörligt utnyttjat målsägandens särskilt utsatta situation och gjort sig skyldig till grov våldtäkt. Han dömdes också för barnpornografibrott till totalt fem års fängelse.

Foto Leif R Jansson / SCANPIX
Vilseledande utesluter samtycke

Svea hovrätt konstaterar att frågan om så kallade sexuella vilseledanden har diskuterats i förarbetena vid flera tillfällen. Inför 2013 års reform av 6 kap. brottsbalken uttalade 2008 års sexualbrottsutredning att det var en brist i dåtidens lagstiftning att den inte kriminaliserade vilseledanden gällande gärningsmannens identitet eftersom det i sådana fall inte finns något samtycke till sex med den kropp som personen har framför sig. Utredningen föreslog därför att sådana gärningar skulle kriminaliseras, dock inte som våldtäkt utan som det av utredningen föreslagna brottet sexuellt övergrepp. (SOU 2010:71 s. 231 f och 496.)

I förarbetena till den nu gällande lydelsen av 6 kap. l § brottsbalken föreslog 2014 års sexualbrottskommitté att det i lagtexten skulle anges att ett uttryckt val att delta i en sexuell handling inte är frivilligt bland annat om gärningsmannen har vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara någon som denne personligen känner (SOU 2016:60 s. 73 och 215 – 220).

Särskilt utsatt situation

Trots att lagen inte har ändrats i detta hänseende är rättsläget sådant att kvalificerade och förslagna vilseledanden om gärningspersonens identitet kan utgöra ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation som offret befinner sig i, vilket i sin tur innebär att den utsatte inte kan anses ha deltagit frivilligt och att ansvar för våldtäkt kan komma ifråga.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna anser hovrätten att det är visat att målsäganden vid tidpunkten för de sexuella handlingarna varken visste eller misstänkte att hon genomförde dem med 22-åringen och att han således hade vilselett henne i detta avseende.

22-åringen har då gjort gällande att vilseledandet inte kan grunda ansvar eftersom målsäganden inte kände den fiktive personen Gustav och alltså inte hade någon tydlig uppfattning om vem denne var.

Existerade inte i verkligheten

Den avgörande frågan är emellertid, enligt hovrätten, inte vem vederbörande samtyckt till att ha sex med, utan vem som inte omfattas av samtycket. Målsäganden hade i detta fall en vag bild av den person som hon avsåg att träffa och det har i efterhand visat sig att den personen inte existerade i verkligheten. Emellertid står det klart att hon inte trodde att hon skulle träffa 22-åringen och att hon inte samtyckte till att genomföra de sexuella handlingarna med honom. Enligt hovrättens mening föreligger det alltså ett sådant vilseledande som är relevant för frågan om frivillighet.

När det gäller frågan om 17-åringen befann sig i en särskilt utsatt situation säger hovrätten att hon var så utlämnad till 22-åringen och hade så begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet att hon befann sig i en särskilt utsatt situation.  Han har därmed gjort sig skyldig till våldtäkt i två fall.

Sänker straffet

Hovrätten rubricerar brotten som våldtäkt av normalgraden och sänker straffet till fyra år. Hovrätten väger här in att 22-åringen agerat ensam och att det inte förekommit våld eller hot av särskilt allvarligt slag. Omständigheterna kan därför inte anses vara så försvårande att våldtäkterna ska rubriceras som grova. Det ska inte heller barnpornografibrotten anses vara.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se