Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksbanken slipper lämna ut handlingar om jäv

Offentlig rätt
Publicerad: 2022-09-20 09:09
Riksbankens chef Stefan Ingves. Foto: Anders Wiklund/TT

Riksbanken behöver inte lämna ut handlingar rörande KPMG:s jävsutredning av två av riksbanksfullmäktiges ledamöter.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och konstaterar att KPMG inte anses ha varit ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken.

Efter uppgifter i media om att två direktionsledamöter i Riksbanken varit jäviga när de deltagit i beredning av och beslut om köp inom ramen för Riksbankens program för köp av företagsobligationer beslutade bankens fullmäktige i november förra året att göra en jävsutredning. Fullmäktiges revisionsenhet KPMG fick uppdraget att hjälpa fullmäktige med utredningen.

En dryg månad senare presenterades en rapport från KPMG inför Riksbankens fullmäktige – och efter detta beslutades att några ytterligare åtgärder inte skulle vidtas.

En person vände sig kort därefter och begärde att få ta del av samtliga handlingar som skickats mellan Riksbanken, riksbanksfullmäktige och KPMG vid utförandet av revisionsbyråns uppdrag. Hen nekades dock detta med hänvisning till att handlingarna var att betrakta som ”minnesanteckningar som tillkommit endast för ärendets föredragning och beredning”. Enligt Riksbanken hade handlingarna ”inte tillfört ärendet någon sakuppgift och hade inte heller tagits om hand för arkivering”.

Beslutades separat

Personen överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen där han anförde att det av andra handlingar framgår att revisionsbyråns uppdrag ”väsentligen syftat till att bolaget ska utföra ett självständigt, opartiskt och på dess särskilda sakkunskap grundat arbete”. Mot den bakgrunden kunde bolaget inte anses ha en fristående ställning i förhållande till banken – och handlingarna var därför att betrakta som allmänna.

Riksbanken vidhöll sin inställning och anförde bland annat att uppdraget att utreda eventuellt jäv inte ingick i fullmäktiges årliga granskningsplan, utan istället hade beslutats separat.

Inget självständigt organ

Högsta förvaltningsdomstolen tar fasta på Riksbankens invändning om att utredningsuppdraget låg utanför KPMG:s årliga uppdrag och konstaterade vidare att någon rättslig bedömning inte gjorts av revisionsbyrån.

Därför kan KPMG ”inte anses ha varit ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken”. Eftersom handlingarna inte kan anses allmänna på någon annan grund ska de inte lämnas ut.


Dela sidan:
Skriv ut: