Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oacceptabla handläggningstider i migrationsmål

Offentlig rätt
Publicerad: 2019-06-11 13:53
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Handläggningstiderna i Migrationsdomstolen är oacceptabelt långa.
Det konstaterar Justitieombudsmannen – som också skickar beslutet till regeringen.

Den 8 november 2017 kom ett mål om bland annat utvisning in till Migrationsdomstolen i Göteborg. Målet avgjordes först ett år och tre månader senare.

”För lång tid”

Justitieombudsmannen, JO, konstaterar nu att det är för lång tid för handläggning – inte minst eftersom ett mål om utvisning enligt lag ska handläggas skyndsamt. Domstolen får därför kritik för den långa handläggningstiden.

Dessutom tar JO i beslutet upp handläggningstider för migrationsmål generellt.
Sedan 2016 har antalet migrationsmål ökat kraftigt, och domstolen har, skriver JO, lagt ner ”avsevärt arbete” för att komma till rätta med situationen.
I dagsläget tar det enligt domstolen 17-21 månader att handlägga mål om uppehållstillstånd på grund av skydds- eller asylskäl. Mål om uppehållstillstånd för besök eller bosättning tar 12-16 månader att handlägga.

Foto: Jonas Dagson/TT
Oacceptabelt och orimligt

Det är, skriver JO, oacceptabelt och orimligt.
Det framgår av domstolens remissyttrande till JO att domstolen i dagsläget avgör fler migrationsmål än vad som kommer in till domstolen.
Detta innebär att balansen av sådana mål minskar, vilket kommer leda till att handläggningstiderna också kommer att minska även om det kan ta lång tid innan de når en ”normal nivå”.

Skickas till regeringen

Eftersom det ytterst är det riksdagen och regeringen som har ansvaret för att domstolarna klarar sina uppgifter och kan uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 11 § regeringsformen lämnar JO också över ett exemplar av beslutet till Domstolsverket och Justitiedepartementet, för kännedom. 


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: