Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man var förvarstagen utan laglig grund – JO kritisk mot flera myndigheter

Offentlig rätt
Publicerad: 2022-04-26 13:12
Foto: Claudio Bresciani / TT /

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Migrationsverket och Polisen för deras hantering av ett ärende där en man satts i förvar för verkställighet av ett utvisningsbeslut.
Även Migrationsöverdomstolen kritiseras för att inte ha säkerställt att deras dom, som innebar att mannen skulle sättas på fri fot, togs emot och uppmärksammades av Kriminalvården.

Det var när Justitieombudsmannen genomförde en inspektion av häktet Sollentuna som man noterade en incidentrapport som upprättats med anledning av att en man togs ur förvar den 11 oktober 2019.

JO:s utredning skulle visa att Migrationsverket beslutat att mannen skulle vara i förvar för verkställighet av ett utvisningsbeslut som verket fattat. Dagen efter Migrationsverkets beslut fattade Polisen beslut om att mannen skulle hållas i förvar för verkställighet av ett utvisningsförordnande på grund av brott.

Mannen kom dock att överklaga Polisens beslut – och domstolen slog fast att mannen den 11 oktober 2019 omedelbart skulle tas ur förvar då Polisens beslut inte fattats inom den lagstadgade fristen på två månader från senaste beslut om förvar. Kammarrätten slog också fast att Migrationsverkets beslut var fattat av fel myndighet och därför saknade laglig grund.

Myndigheterna kritiseras

I ett färskt beslut kritiseras nu både Migrationsverket och Polisen för sina brister när det kom till att säkerställa att förvarsfrågan hanterades på ett väl underbyggt och rättssäkert sätt. Om det rådde någon som helst osäkerhet kring vilken av myndigheterna som skulle handlägga förvarsfrågan borde frågan ha lyfts till högre nivå inom de båda myndigheterna, skriver JO.

Även Migrationsöverdomstolen får i ärendet kritik för att man inte säkerställde att den dom man meddelade, innebärande att mannen skulle försättas på fri fot, togs emot och uppmärksammades av häktet.


Dela sidan:
Skriv ut: