Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bidragsbrott när man jobbade och fick aktivitetsstöd – samtidigt

Offentlig rätt
Publicerad: 2021-11-17 10:58
Foto: TT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och fäller en man för bidragsbrott eftersom han arbetat samtidigt som han fått aktivitetsstöd.
Mannen hade invänt att han, efter ett samtal med Försäkringskassan, fått ”för sig” att han hade rätt till ersättning trots att han jobbade.
Hovrätten tror inte på mannen och bestämmer påföljden till villkorlig dom.

En 30-årig man åtalades vid Västmanlands tingsrätt för bidragsbrott efter att ha uppburit aktivitetsstöd samtidigt som han jobbade. Det rörde sig om tre tillfällen under perioden maj–augusti 2016 och nio gånger under mars–november 2017.

Mannen deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och hade därigenom rätt till aktivitetsstöd. Programmet pågick under vardagar mellan klockan sju och klockan sjutton. Varje ansökan avsåg förfluten tid och vid respektive ansökan svarade 30-åringen ”nej” på frågan om han varit frånvarande från programmet.

När Försäkringskassan genomförde en efterhandskontroll framkom det dock att 30-åringen arbetade och fick lön under många av de dagar som han var inskriven på det arbetsmarknadspolitiska programmet.

Bestred ansvar

Mannen vidgick de faktiska omständigheterna men bestred ansvar på grund av att han saknat uppsåt. Han berättade att han inte hade något fast arbete under de aktuella perioderna, utan endast jobbade som timanställd. Enligt 30-åringen så trodde han att aktivitetsstödet betalades ut eftersom han inte hade någon fastanställning men han medgav samtidigt att han förstod att han var tvungen att gå programmet för att ha rätt till ersättning.

Mannen uppgav vidare att, som han minns det, behövde han enligt programmet rent fysiskt inte gå till något särskilt ställe utan det räckte att han redovisade vilka arbeten han sökt. Efter ett tag fick han ett telefonsamtal från en man på Försäkringskassan och under samtalet ”fick han för sig” att mannen ansåg att han skulle söka aktivitetsstöd även för de dagar han arbetade.

Två skiljaktiga

Tingsrätten konstaterade att 30-åringen objektivt gjort sig skyldig till bidragsbrott i enlighet med åtalet. Frågan var dock om han haft uppsåt eller inte.

Särskilt det förhållandet att 30-åringen i ansökningarna svarade ”nej” på frågan om han varit frånvarande från programmet talar för att han haft uppsåt. Domstolen bedömde dock att det finns visst utrymme för att mannen helt enkelt missförstod vad som gällde och åtalet skulle därför ogillas.

Rådmannen och en nämndeman var skiljaktiga och ville döma 30-åringen eftersom det måste stått klart för honom att han inte hade rätt till något aktivitetsstöd.

Måste haft likgiltighetsuppsåt

I likhet med tingsrätten framhåller Svea hovrätt att frågan är om 30-åringen haft uppsåt till de brottsliga gärningarna.

Domstolen konstaterar att det visserligen är möjligt att ansöka om aktivitetsstöd även om man har arbetat en dag, men i så fall ska detta anges i ansökan. Mannen har dock uttryckligen svarat nej på frågan om han varit frånvarande från programmet.

Enligt hovrätten har det inte framkommit någon godtagbar förklaring till varför 30-åringen ”fått för sig” att han hade rätt till aktivitetsersättning de dagar han arbetat. Han måste därmed ha haft likgiltighetsuppsåt när han fyllt i ansökningarna. Mannen döms därför för bidragsbrott till villkorlig dom. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Aktivitetsstöd

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand