Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Arbetsförmedlingen satte grundläggande princip ur spel

Offentlig rätt
Publicerad: 2022-09-22 13:23
Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna. Foto: Simon Rehnström / SvD / TT /

Arbetsförmedlingen satte en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel när man inte lojalt följde ett beslut från Statens överklagandenämnd.
Nu får myndigheten allvarlig kritik från Justitiekanslern för sitt agerande i ett rekryteringsärende.

Under våren förra året utlyste Arbetsförmedlingen lediga tjänster som rekryterare – och 18 personer valdes ut till vidare test- och kompetensbedömning. En av dessa var en kvinna som inte gick vidare till intervjuförfarande och därför kom att överklaga de slutliga anställningsbesluten till Statens överklagandenämnd.

I december förra året undanröjdes Arbetsförmedlingens anställningsbeslut och återförvisade ärendet tillbaka till myndigheten för förnyad handläggning. Enligt nämnden borde nämligen kvinnan ha kallats till intervju. Dessutom konstaterade nämnden att det inte gick att bedöma om de som fått jobbet verkligen var skickligare än kvinnan.

Arbetsförmedlingen tillbakavisade kritiken

Kvinnan kom senare att JK-anmäla Arbetsförmedlingen och myndighetens hantering av det återförvisade ärendet. Detta då hon ansåg att myndigheten inte handlade ärendet på det sätt som nämnden beslutat om.

Arbetsförmedlingen har å sin sida uppgett att man gjort en förnyad bedömning och handläggning av ärendet. Även om man på nytt gått igenom kvinnans ansökan och bedömt kandidaterna ”utifrån en kvalitativ helhetsbedömning” av relevanta faktorer bedömdes hon inte heller denna gång uppnå en nivå som motiverade en kallelse till intervju. Den nya bedömningen ledde till att samma personer skulle anställas som i det ursprungliga ärendet.

Satt grundläggande princip ur spel

Nu konstaterar dock Justitiekanslern att Arbetsförmedlingen, utan att kalla kvinnan till intervju och även i övrigt på samma underlag som tidigare, nått slutsatsen att ursprungsbeslutet inte skulle ändras. Inte heller har myndigheten fattat något nytt offentligrättsligt beslut som kunnat prövas av överklagandenämnden.

Arbetsförmedlingen har därigenom inte ”lojalt rättat sig efter” överklagande nämndens beslut och på så sätt ”satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel”. Myndigheten får därför allvarlig kritik av JK.


Dela sidan:
Skriv ut: