Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Åklagare nekas uppgifter om åtalad – omfattas av sekretess

Offentlig rätt
Publicerad: 2021-07-22 14:06
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En åklagare upptäckte under utredningen att en kvinna, som han åtalat, fått beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Åklagaren, som misstänkte urkundsbrott, nekas nu ta del av handlingarna av trafiknämnden på grund av sekretess.

Trafiknämnden i Göteborg avslog en kammaråklagares begäran att få ta del av beslut och underlag i ett ärende om tillstånd till parkering för rörelsehindrade.

Anledningen var att uppgifterna, enligt nämnden, omfattade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Nämnden påpekade även att åklagarens utredningar rörde grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott – för vilka straffskalorna innehåller fängelse lägst sex månader. Bestämmelsen i OSL kap 10 § 23, som i vissa fall medger utlämnande av sekretessbelagda uppgifter som angår brottsmisstankar, var därmed inte tillämplig.

Misstänkte oriktigt läkarintyg

Åklagaren överklagade dock beslutet till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att handlingarna skulle lämnas ut i sin helhet med stöd av OSL kap 10 § 2.
Enligt åklagaren hade åtal hade väckts bland annat mot ett assistansbolag och bolagets företrädare – den aktuella rörelsehindrade personen. I åtalet ingick en punkt avseende ett förfalskat läkarintyg som hade använts av en av de medtilltalade för att beviljas uppskov med avtjänande av fängelsestraff.

Under utredningen framkom att trafiknämnden hade utfärdat ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade åt den aktuella personen. Enligt polisens och åklagarens uppfattning var personen dock helt frisk, vilket ledde dem till slutsatsen att hennes ansökan om parkeringstillstånd sannolikt hade beviljats med användande av oriktigt läkarintyg, vilket kan utgöra urkundsbrott.

Kammarrätten går på nämndens linje

Enligt OSL kap 10 § 2 framgår att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnade myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet – ett så kallat ”nödvändigt utlämnande”.

Kammarrätten noterar att bestämmelsen, enligt förarbetena, ska tillämpas restriktivt. Det är samtidigt den utlämnande myndighetens intresse av att lämna ut uppgiften som är det avgörande, inte vilket intresse mottagaren – i det här fallet Åklagarmyndigheten – har.

Några skäl att ifrågasätta trafiknämndens beslut har inte framkommit, anser kammarrätten som nu avslår åklagarens överklagande. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se