Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat föreslås bli nytt justitieråd i HFD

Offentlig rätt
Publicerad: 2022-07-26 11:41
Högsta förvaltningsdomstolen Foto: Carl Johan Erikson

Advokaten Martin Nilsson, som varit delägare på Mannheimer Swartling sedan 2003, föreslås av Domarnämnden som nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Enligt domarchefen kan han bidra till att förstärka domstolens kompetens på skatteområdet och tillföra ytterligare kompetens inom området för finansmarknadsrätt.

I våras beslutade Domarnämnden att genomföra intervjuer med två av de som sökt jobbet som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Dessa var kammarrättslagmannen Gertrud Forkman och advokaten Martin Nilsson.

Gertrud Forkman är sedan 2015 kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg och har tidigare arbetat som kammarrättslagman i Jönköping, samt även som vice ordförande vid Mammarrätten i Sundsvall. Hon har också erfarenhet från DO samt sekreterare i Arbetsdomstolen.

Martin Nilsson arbetar sedan 1996 vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och är sedan 2003 advokat och delägare. Han har under denna tid tjänstgjort vid två advokatbyråer utomlands och har en ekonomiexamen från Stockholms universitet samt en Master of Laws (LL.M) från New York University.

”En av Sveriges främsta jurister”

Domarnämnden konstaterar att de båda är ”synnerligen skickliga jurister” och att deras olika yrkeserfarenheter gör det svårt att skilja dem åt. Medan Getrud Forkman utmärker sig särskilt genom sin ”sin gedigna och starkt vitsordade erfarenhet av dömande i överrätt” kan Martin Nillson å andra sidan åberopa ”gedigen erfarenhet av arbete som advokat med spetskompetens inom skatterätt och finans- marknadsrätt”. Han har också av sina referensgivare beskrivit som ”en av Sveriges främsta jurister inom företagsbeskattning”.

Domstolschefen har vid sin rangordning, enligt Domarnämnden, pekat på att Martin Nilsson kan bidra till att förstärka domstolens kompetens på skatteområdet och tillföra ytterligare kompetens inom området för finansmarknadsrätt.

Han föreslås därför i första hand som nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.


Dela sidan:
Skriv ut: