Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oetisk forskning ska kunna ge upp till två års fängelse

Nyheter
Publicerad: 2019-07-23 11:13
Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. Foto: Naina Helén Jåma / TT

Regeringen vill skärpa straffen för den som uppsåtligen bedriver forskning utan ett etikgodkännande. Enligt det nya förslaget ska forskare som bedriver icke-godkänd forskning kunna få upp till två års fängelse.

Enligt förslaget ska etikprövningslagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, även innefatta vetenskapliga studier genom observation.

Ingen forskning ska utföras utan godkänd etikprövning

Regeringen vill även se en reglering i lagen som innebär att en så kallad forskningshuvudman ska vidta åtgärder för att förebygga att forskning, vid den egna verksamheten, utförs utan att ha godkänts vid en etikprövning alternativt i strid med villkor som meddelats vid ett sådant godkännande.

Enligt förslaget ska Överklagandenämnden för etikprövning ansvara för tillsynen av att lagstiftningen och de villkor som meddelats med stöd av denna eller i samband med ett etikgodkännande efterföljs.

Ska kunna ge två års fängelse

Den som uppsåtligen bedriver forskning utan ett etikgodkännande kan i dagsläget få upp till sex månaders fängelse. Detta straffmaximum vill regeringen nu höja till två års fängelse. Samma straffskala ska införas för en forskningshuvudman som uppsåtligen underlåter att vidta förebyggande åtgärder, om forskning utförs utan ett etikgodkännande eller i strid med ett villkor som meddelats i samband med ett sådant godkännande. Straffansvar föreslås även för brott mot etikprövningslagen som begås av grov oaktsamhet.

En konsekvens av detta är även att preskriptionstiden förlängs från två till fem år.


Dela sidan:
Skriv ut: