Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig hovrätt friar kvinna – saknade uppsåt att försöka köra på polis

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-05-23 14:29
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Kvinnan dömdes i tingsrätten för att ha försökt köra på en polisman. Men nu gör hovrätten en annan bedömning och kommer fram till att hon saknade uppsåt. 

 

I maj 2017 fick polisen telefonsamtal med information som tydde på att en kvinna avsåg att begå självmord, och att hon senast setts i sin bil. Två poliser hittade sedan henne sittande i sin bil, som var parkerad vid en länsväg inom Lekebergs kommun. Poliserna hade stannat till invid kvinnans bil men kvinnan hade då kört iväg. Poliserna hade då kört efter kvinnan, och lyckats stoppa henne.

Körde rakt mot polismannen
En av polismännen gick sedan ut ur polisbilen i syfte att försöka få kvinnan att gå ut ur sin bil. Han hade slagit två slag med sin batong i framrutan på hennes bil. Kvinnan hade då backat bilen ett antal meter, och sedan kört rakt fram mot polismannen – som hade tvingats kasta sig ur vägen för att inte bli påkörd.

Kvinnan åtalades till följd av händelsen för försökt till grov misshandel samt vårdslöshet i trafik vid Örebro tingsrätt.

Nekade
Kvinnan berättade i likhet med polismännen att poliserna kört fram till hennes parkerade bil, och att hon sedan kört därifrån med polisen efter sig. Kvinnan gjorde däremot å sin sida gällande att hon inte försökt köra på polisen – hon menade att det stopp som polismännen berättat om överhuvudtaget inte hade inträffat.

Saknades skäl att ljuga
Tingsrätten ansåg att polismännens berättelse varit utförlig och detaljerad. Domstolen framhöll även att det saknades skäl att anta att polismännen medvetet lämnat felaktiga uppgifter, eller att de hade något skäl att oriktigt anklaga kvinnan för brottslig gärning. Deras uppgifter skulle därför läggas till grund för bedömningen och kvinnan ansågs därmed ha handlat på det sätt som polismännen beskrivit.

Dömdes i tingsrätten
Hon ansågs ha haft likgiltighetsuppsåt till sitt handlande och dömdes för försök till grov misshandel och vårdslöshet i trafik. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.

Domen överklagades till Göta hovrätt, som nu gör en annan bedömning.

Delar bedömning
Hovrätten lägger i likhet med tingsrätten polismännens uppgifter till grund för sin bedömning och anser att det är styrkt att kvinnan, i samband med att poliserna lyckats stoppa henne, kört bilen mot en av polismännen så att han tvingats kasta sig ur vägen för att inte bli påkörd.

Saknade uppsåt
Hovrätten gör dock en annan bedömning i fråga om uppsåt. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det inte är visat att kvinnan haft avsiktsuppsåt eller insiktsuppsåt att skada polismannen. Frågan är därför om hon haft likgiltighetsuppsåt till handlandet.

”Skapade utrymme”
Hovrätten konstaterar att kvinnan, innan hon kört mot polismannen, vänt bilen i syfte att ta sig från platsen. Hovrätten beaktar att kvinnan, innan hon vände bilen, backade ett antal meter – och alltså skapade ett visst utrymme mellan fordonet och polismannen. Med hänsyn till detta anser hovrätten att det inte är klarlagt att hon varit likgiltig inför att polismannen skulle bli påkörd och skadad.

Hovrätten anser därför att det inte är visat att kvinnan haft uppsåt att skada mannen, och frikänner henne från försök till grov misshandel.

Kvinnan döms därför endast till vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till 40 dagsböter om 350 kronor.

Skiljaktig
Ett hovrättsråd är skiljaktigt och anser, i likhet med tingsrätten, att det är visat att kvinnan haft likgiltighetsuppsåt till sitt handlande. Hovrättsrådet anser därför, precis som tingsrätten, att kvinnan bör dömas för försök till grov misshandel.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Mitt DJ Premium

Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.


Dela sidan:
Skriv ut:


Blendow Lexnova
lexnova@blendow.se