Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig hovrätt dömer tidigare friad för hot mot socialsekreterare

Nyheter
Publicerad: 2023-01-05 10:15
Foto Bertil Ericson / TT

En oenig Svea hovrätt river upp en friande dom om hot mot tjänsteman och dömer den tilltalade mannen till villkorlig dom.
Till skillnad från underinstansen anser hovrätten att mannens intalade meddelanden på en socialsekreterares privata mobilsvar utgjort ett förtäckt hot om våld på person – något han också anses ha haft uppsåt till.

Mannen åtalades för hot mot tjänsteman och påstod enligt stämningsansökan ha lämnade meddelanden på en socialsekreterares privata telefonsvarare där han hotade att ”hälsa på” i hennes privata bostad om hon inte kontaktade honom. Detta i syfte att tvinga henne lämna ut kontaktuppgifter till hans son.

Målsäganden var vid tillfället chef på ungdomsenheten och mannens son var omhändertaget enligt LVU samt placerad på ett skyddat boende med sin mamma. Den aktuella dagen meddelades en dom innebärande att sonen inte skulle vara omhändertagen längre. Mot bakgrund av detta ringde mannen både målsäganden och socialtjänsten på kvällen. På målsägandens mobilsvar talade han in ett antal meddelanden som enligt åklagaren utgjorde hot mot tjänsteman.

Friades i tingsrätten

Tingsrätten konstaterade att det inte förekommit något direkt eller uttryckligt hot om våld i meddelandena, utan att det istället rört sig om ett ”underförstått hot om våld” när mannen sagt att han skulle ”hälsa på” målsäganden i hennes bostad om hon inte tog kontakt. Enligt tingsrätten kunde detta meddelande dock ”inte utan vidare kontext tolkas som ett förtäckt hot om våld i lagens mening”. Frågan var därför om meddelandet objektivt sett var att bedöma som ett förtäckt hot om våld.

Slutsatsen blev att så inte varit fallet då det enligt tingsrätten inte framgått tillräckligt tydligt att meddelandet objektivt sett var att bedöma som ett sådant förtäckt våldshot. Under alla omständigheter ansågs mannen ha saknat uppsåt – och han frikändes.

Oenig hovrätt dömer mannen

Domen överklagades till hovrätten som nu dömer mannen för hot mot tjänsteman. Hovrätten tar fasta på mannen upprördhet vid tillfället och kontaktade målsäganden efter att inte ha fått de svar han ville från varken polis eller socialtjänst. Han påstod också att socialtjänsten gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande och talade in ett meddelande om att han skulle polisanmäla målsäganden innan han ringde igen och hotade med att ”hälsa på” henne i bostaden. Detta uppfattade målsäganden som att mannens kulle komma hem till henne och bruka våld.

En majoritet av hovrättens ledamöter anser, mot bakgrund av kontexten som uttalandet gjorts i, att det rört sig om ett förtäckt hot om våld på person samt att mannen haft uppsåt. Han döms därför för hot mot tjänsteman till villkorlig dom.

Ett hovrättsråd är dock skiljaktigt och vill fastställa tingsrättens dom då hon anser att mannen uttalande inte innefattat någon direkt hot om våld på person – även om det varit såväl gränslöst som oförsvarligt och syftat till att skrämma målsäganden.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
sveahovrätthotmottjänsteman

Dela sidan:
Skriv ut: