Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig HD prövar mordmål – trots den tilltalades frånvaro

Nyheter
Publicerad: 2022-11-22 14:13
HÖGSTA DOMSTOLEN

En oenig Högsta domstol beslutade under tisdagsmorgonen att huvudförhandlingen i ett uppmärksammat mordmål kan hållas i HD – trots att den tilltalade mannen inte är närvarande.
Nu väntar en två dagar lång huvudförhandling där fem av landets justitieråd ska titta extra noga på bevisvärdering.

Den nu 25-årige mannen åtalades för ett uppmärksammat mord som begicks vid en busstation i norra Stockholm den 2 oktober 2020. Mordet skedde mitt på dagen inför flera vittnen och i tingsrätten dömdes den åtalade mannen till livstids fängelse.

Tingsrätten ansåg att åklagaren lagt fram övertygande och stark bevisning – inte minst när det gällde de DNA-spår som hittats på hylsor på brottsplatsen och på en jacka som hittades i den åtalade mannens bostad. Enligt tingsrätten fanns ingenting som talade för att 25-åringen inte skulle vara skyldig – även om något motiv inte bevisats. 

Hovrätten friade 25-åringen

Domen överklagades till hovrätten – som gjorde en helomvändning och frikände 25-åringen från mordåtalet. Hovrätten pekade bland annat på att försvaret presenterat två alternativa gärningsmän samt att det kunde finnas alternativa förklaringar till såväl förekomsten av 25-åringens DNA på hylsorna som till att den jacka som gärningsmannen burit fanns hemma hos honom.

Sammantaget kunde det inte anses praktiskt taget uteslutet att en alternativ gärningsman begått mordet och åklagaren kunde i och med det inte sägas ha nått upp till det höga beviskrav som gäller i brottmål. Hovrätten beslutade därför att fria 25-åringen för mordet, även om han dömdes till tio månaders fängelse för vapen- och narkotikarelaterad brottslighet och för vissa trafikbrott.

HD prövar efter RÅ:s överklagande

Riksåklagare Petra Lundh överklagade hovrättens frikännande dom till Högsta domstolen och yrkade att 25-åringen skulle dömas i enlighet med åtalet. Riksåklagaren skrev i överklagandet att hovrätten, enligt hennes mening, ”ställt ett krav på den framlagda bevisningen som är högre än det krav som gäller i brottmål om att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har begått den gärning som åklagaren påstår”. 

I början av december förra året stod det också klart att Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i målet. Egentligen var det tänkt att målet skulle ha avgjorts tidigare i år, men när det stod klart att 25-åringen hade rest till Sierra Leone – och inte kunnat delges kallelsen till förhandlingen – sköts målet på framtiden.

Målet kan avgöras i den tilltalades frånvaro

Under tisdagsmorgonen gjorde Högsta domstolen ett andra försök att pröva målet. Snabbt kunde konstateras att 25-åringen inte inställde sig idag heller – och justitieråden tvingades pröva frågan om det förelåg hinder.

Efter en drygt 20 minuter lång överläggning meddelade ordförande Anders Eka att domstolen funnit att det inte föreligger hinder att pröva varken RÅ:s eller 25-åringens överklagande i hans frånvaro. Eka redogjorde nogsamt för praxis på området och konstaterade till sist att rätten inte varit enig i beslutet när det gällde möjligheten att pröva RÅ:s överklagande.

Ett justitieråd ansåg nämligen att det i ett fall som det aktuella måste krävas alldeles särskilda omständigheter för en prövning i den tilltalades frånvaro. Att 25-åringen får förutsättas känna till att målet skulle prövas av HD ansågs av den skiljaktige inte vara sådana.

Huvudförhandlingen kunde sedermera påbörjas och både åklagaren och 25-åringens försvarare håller under tisdagen sakframställningar. De fem justitieråden ska dessutom lyssna på förhör som hållits under tidigare huvudförhandling i underinstanserna.


Dela sidan:
Skriv ut: