Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oboya Horticultures styrelse anmäler misstänkt brott till EBM

Nyheter
Publicerad: 2021-04-20 08:48

Oboya Horticulture Industries revisor har upptäckt misstänkt brott. Utbetalningar om 44,4 miljoner kronor ska ha skett från bolaget till grundarens närståendekrets.
Bolaget har lämnat en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten.

Styrelsen för Oboya Horticulture Industries har den 29 mars 2021 mottagit en underrättelse från bolagets revisor, BDO Göteborg, om misstänkt brott.

BDO Göteborg har i sin underrättelse upplyst styrelsen om misstanke om att utbetalningar från bolagets kinesiska dotterbolag har gjorts till grundarens närståendekrets på cirka 44,4 miljoner kronor. Transaktionerna, som skett mellan åren 2014-2019, kan enligt BDO Göteborg i sådana fall utgöra olovliga värdeöverföringar. Olovliga värdeöverföringar innebär en återbärandeskyldighet för mottagaren. BDO Göteborg misstänker även att genomförda utbetalningar kan utgöra bedrägeri, förskingring eller trolöshet mot huvudman.

Bokföringsbrott

Bolaget befinner sig just nu i en rekonstruktion och även rekonstruktören har underrättat bolagets styrelse om misstankar om bokföringsbrott.

”Under BDO Göteborgs utredning har framkommit uppgift att utbetalningarna i stället för olovliga värdeöverföringar skulle kunna vara återbetalning av ej bokförda lån. Om så är fallet misstänker BDO Göteborg att dessa transaktioner i stället utgör bokföringsbrott”, framgår det av pressmeddelandet.

Anmälan till EBM

Enligt nuvarande CFO i Kina har, utöver ovanstående utbetalningar, räntekostnader om cirka 11,9 miljoner kronor felaktigt aktiverats. Enligt Oboya skulle dessa skulle rätteligen belastat resultatet vid utbetalningstillfället.

Oboya uppger nu att med anledning av underrättelsen från bolagets revisor har bolaget lämnat en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten. Bolaget har sedan tidigare anmält tidigare revisor och CFO för de kinesiska dotterbolagen till de kinesiska motsvarigheterna.

Välkomnar granskning

”Bolaget har utöver utredningen som BDO Göteborg genomfört, genomfört en egen granskning av förevarande transaktioner. Bolagets egen utredning indikerar att utbetalningarna avser återbetalning av lån som av för bolaget okänd anledning inte har bokförts som skuld i de kinesiska dotterbolagen”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Oboya meddelar att såväl grundaren som styrelsen i övrigt välkomnar att en utredning görs av behörig myndighet. 

”Bolagets egen utredning är alltjämt pågående och kommer att löpa parallellt med eventuell utredning av Ekobrottsmyndigheten”, skriver bolaget.


Dela sidan:
Skriv ut: