Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Oacceptabelt” när Hallanstalten granskade intagnas fredade brev

Nyheter
Publicerad: 2022-11-15 14:15
ANSTALTORO

Det var ”oacceptabelt” när Hallanstalten granskade brev från två intagna adresserade till Kriminalvårdens huvudkontor.
Det slår Justitieombudsmannen fast och riktar allvarlig kritik mot anstalten som saknat hänvisat till lagstiftning som inte var tillämplig i sammanhanget.

Två intagna på Halls säkerhetsavdelning JO-anmälde anstalten och uppgav att två av deras brev till Kriminalvårdens huvudkontor hade granskats – trots att de utgjorde myndighetspost. En av de intagna uppgav också att han konfronterat en av tjänstemännen med detta och då fått svaret att så alltid görs.

I ett färskt beslut slår JO fast att breven öppnats och att innehållet lästs igenom av anstaltens personal. Granskningen gjordes med stöd av 7 kap. 7 § fängelselagen, men då det rörde sig om myndighetspost var bestämmelsen inte tillämplig.

”Ytters anmärkningsvärt”

Det innebär att granskningen genomfördes i strid med fängelselagen, enligt JO.

I beslutet skriver JO att det är ”ytterst anmärkningsvärt att personal med uppgift att hantera intagnas försändelser inte har haft insikt i att brev från intagna till Kriminalvården utgör myndighetspost och därmed omfattas av förbudet mot granskning”.

Myndigheten får därför allvarlig kritik för det inträffade.


Dela sidan:
Skriv ut: