Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nyttjanderätt till fastighet ger inte rätt att hyra ut – pappa förlorar efter gåva till dotter

Nyheter
Publicerad: 2018-03-28 15:26

Trots att mannen hade behållit nyttjanderätten till sin fastighet när han gav bort den som gåva till sin dotter så har han ingen rätt att hyra ut ett av husen. Det slog hovrätten fast. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet. 

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om mannen som överlät sin jordbruksfastighet till sin dotter men behöll nyttjanderätt till fastigheten.

Några år senare ingick mannen ett avtal med en familj om att de skulle få hyra en av fastighetens byggnader, ett bostadshus. Efter någon månad började dock familjen att betala hyra till dottern efter att de insett att det var hon som var ägare till fastigheten.

Treårig tvist
Hyrestvisten pågick i tre år fram till det att pappan stämde familjen vid Jönköpings tingsrätt på drygt 150 000 kronor för utebliven hyra.

Tingsrätten konstaterade att den avgörande frågan var om mannens nyttjanderätt även innebar en rätt att hyra ut huset. Tingsrätten lyfte fram att Högsta domstolen i ett liknande fall hade slagit fast att grundregeln är att en nyttjanderättshavare har rätt att överlåta sin nyttjanderätt när det gäller så kallade partiella nyttjanderätter.

Tingsrätten ansåg dock att själva gåvobrevet i det här fallet var oklart formulerat när det gällde nyttjanderättshavarens – alltså mannens – rättigheter. Det var i vart fall klart att dottern ansåg att gåvobrevet inte gav pappan någon fortsatt rätt att hyra ut bostadshuset.

Löpande kostnader
Eftersom dottern var ansvarig för fastighetens löpande kostnader kom tingsrätten fram till att det också var rimligt att dottern fick bestämma över fastighetens nyttjande. Tingsrätten underkände därför pappans hyresavtal med familjen.

Mannen överklagade till Göta hovrätt  som kom till samma slutsats.

Hovrätten inledde sin dom med att poängtera att fallet inte gällde en partiell nyttjanderätt.

Huvudregeln i jordabalken
Enligt hovrätten skulle i stället ska den allmänna huvudregeln i jordabalken – att fastighetsägarens godkännande krävs för att en nyttjanderättshavare ska kunna hyra ut sin nyttjanderätt – tillämpas.

Hovrätten delade dessutom tingsrättens uppfattning om betydelsen av pappans gåvobrev.

Mannen förlorade därför även i hovrätten.

Han överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva fallet.

Premiuminnehåll

Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna


Underinstansernas avgöranden

Underinstansernas avgöranden

Ludvig Wiklander
ludvig.wiklander@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: