Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nyfosa genomför riktad nyemission och tillförs 750 miljoner kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-06-10 08:10
Nyfosas vd Stina Lindh Hök

Nyfosa har beslutat om en riktad nyemission av 6 521 740 aktier till ett pris om 115 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen i Nyfosa har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 6 521 740 aktier till ett pris om 115 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2021. Genom Nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, PriorNilsson och Sagax.

Likviden

Nyfosa uppger att likviden från nyemissionen ska användas för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter.

Vidare uppger Nyfosa att skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att ”genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag”.

Vidare uppger Nyfosa att nyemissionen skapar möjlighet att ytterligare diversifiera bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Nyfosa efter Nyemissionen. 

”Positivt för Nyfosa med en breddad ägarbas”

I samband med Nyemissionen har bolaget åtagit sig gentemot Managers att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 75 dagar. Bolagets åtagande är föremål för vissa undantag, inklusive rätt för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv.

– Vi ser att det finns intressanta affärsmöjligheter för Nyfosa och genom nyemissionen skapar vi en stärkt finansiell beredskap för att kunna agera snabbt för vidare tillväxt. Intresset för nyemissionen har varit stort från både svenska och internationella institutionella investerare vilket visar att vår opportunistiska affärsmodell med inriktning på starka kassaflöden uppskattas. Samtidigt är det positivt för Nyfosa med en breddad ägarbas, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Nyfosa har i samband med Nyemissionen anlitat Nordea och Swedbank som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist var legal rådgivare till bolaget och Roschier Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Managers.


Dela sidan:
Skriv ut: