Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nya siffror: Så mycket tjänar bolagsjuristerna på marknaden

Nyheter
Publicerad: 2020-01-08 11:41

Behovet av att anställa bolagsjurister är fortfarande stort bland företagen.
Dessutom fortsätter antalet kvinnliga bolagsjurister att öka.
Det visar en ny undersökning från HR Commitment.

Det är företaget HR Commitment, i samarbete med Sveriges Bolagsjurister, som genomfört sin årliga lönekartläggning för bolagsjurister.

Undersökningen visar bland annat att det finns ett fortsatt behov bland företagen att anställa bolagsjurister samt att bolagsjuristerna trivs på sina arbetsplatser i allt högre utsträckning.

Manlig snittlön på knappt 90 000 kronor i månaden

Av de 744 svarande bolagsjuristerna, 61 procent kvinnor och 39 procent män, uppger 37 procent att de är nöjda med sin nuvarande lön. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år.

Till skillnad från förra årets undersökning upplever dock fler bolagsjurister att deras lön är lägre än kollegors löner på andra företag.

Snittlönen för en manlig bolagsjurist ligger, enligt undersökningen, på 89 204 kronor medan snittlönen för de kvinnliga bolagsjuristerna ligger på 75 414 kronor.

En orsak till det uppmätta lönegapet är, enligt HR Commitment, att de manliga svarande tillhör det äldre åldersspannet medan en stor del av det totala antalet bolagsjurister som deltagit i undersökningen varit något yngre kvinnor.

76 procent jobbar mer än 40 timmars arbetsvecka

Undersökningen visar även att bolagsjuristerna jobbar mer än genomsnittet. 76 procent av de svarande uppger att de jobbar 41 timmar eller mer per arbetsvecka varav 16 procent av dessa arbetar mellan 51-60 timmar per vecka.

Trots tung arbetsbörda är det dock få av de tillfrågade bolagsjuristerna som tänker sig att byta jobb inom det närmsta året.

Endast 10 procent uppger det vara sannolikt att de kommer att söka nytt jobb inom det kommande året.


Dela sidan:
Skriv ut: