Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nya insatser ska hjälpa utrikes födda kvinnor till arbetsmarknaden

Nyheter
Publicerad: 2021-09-03 08:40
Foto: Carina Johansen/TT

Jämställdhetsmyndigheten får uppdraget av regeringen att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

Det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än utrikes födda män att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå. Det finns en stor grupp kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och som i dag inte nås av etableringsstödjande aktörer och insatser. Det uppger regeringen som nu ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att föreslå insatser med fokus på samverkan för att nå de utrikes födda kvinnor som i dag inte deltar i etableringsåtgärder.  

Få makt över sina egna liv

Regeringen vill veta hur samverkan fungerar och vid behov kan förbättras mellan myndigheter och andra centrala aktörer som möter kvinnor, till exempel civilsamhälle, öppen förskola, skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– Att stärka utrikes födda kvinnors möjlighet till jobb och egen försörjning är oerhört viktigt både för den ekonomiska jämställdheten och för kvinnors makt över sina egna liv, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi. 

Arbetsgivarnas incitament

I uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten ingår också att undersöka arbetsgivares incitament att anställa utrikes födda kvinnor som har kort utbildningsbakgrund och saknar arbetslivserfarenhet i Sverige. 

Jämställdhetsmyndigheten får 1,5 miljoner kronor för uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: