Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ny utredning om stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

Nyheter
Publicerad: 2022-04-29 11:28

För att knäcka gängen och stärka det förebyggande arbetet för att inget barn ska hamna i kriminalitet ger nu Socialdepartementet en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare.
Utredningen ska även visa om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om krav riktade mot barn och unga bland annat om det finns behov av kontroller med elektronisk övervakning.

Idag finns inga möjligheter att besluta att vårdnadshavare ska ta emot stöd när samtycke saknas. Under torsdagen höll Regeringen presskonferens i syfte om att presentera de nya åtgärderna som tas för att förebygga rekryteringen av unga till kriminella gäng.

Socialdepartementet ger en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att, i syfte att stödja barn, besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare.

Föräldrastödprogram

Enligt regeringen kan det till exempel handla om att vårdnadshavare ska delta i föräldrastödsprogram eller ha regelbunden kontakt med en kontaktperson, även om vårdnadshavaren inte vill det. Det kan också handla om att vårdnadshavare ska säkerställa att barnet är hemma under vissa tider, är i skolan, får ta del av nödvändiga stöd- och behandlingsprogram eller deltar i fritidsaktiviteter.

– Nu vänder vi på ytterligare en sten för att knäcka gängen och stärka det förebyggande arbetet för att inget barn ska hamna i kriminalitet. Ett starkt och stabilt föräldraskap är en viktig förutsättning för att förebygga att barn och unga begår brott. Det är viktigt att vårdnadshavare tar emot det stöd som behövs för att förbättra situationen för barnet. Socialnämnden behöver därför få verktyg att besluta om nödvändiga insatser även utan föräldrars samtycke, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredaren ska även utreda vilka konsekvenser en vägran att följa ett beslut om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare bör få för både vårdnadshavare och barn.

Krav riktade mot barn och unga

I syfte att i ett tidigt skede kunna stödja och skydda barn och därmed bryta en negativ utveckling ska utredaren också utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om krav riktade mot barn och unga. Det kan till exempel handla om att den unge ska vara hemma på vissa bestämda tider, praktisera på en arbetsplats, delta i regelbunden fritidsaktivitet eller träffa en stödperson.

Regeringen uppger att socialnämnden behöver få information om den unge väljer att inte följa socialnämndens beslut. En viktig fråga är därför hur socialnämnden ska kunna kontrollera att sådana beslut efterlevs. Utredaren ska därför utreda om det finns behov av att kontrollera om den unge följer sådana krav med hjälp av elektronisk övervakning. En sådan möjlighet skulle innebära ett ingrepp i den unges personliga integritet och därför krävs särskilda överväganden.

Utredningen kommer pågå till slutet av år 2023.


Dela sidan:
Skriv ut: