Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ny rapport: Företagen vill återse den forna Alliansens skattepolitik

Nyheter
Publicerad: 2021-09-15 07:35
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Många företag brottas med en växande hantering av skatter. Det framgår av  PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern. Undersökningen visar även att företagen vill återse den skattepolitik som bedrevs under alliansåren, samt  att stödet ökar för regionala skatter.

PWC presenterar resultaten från den årliga Skattebarometern där 325 bolag har medverkat i intervjuer. Av undersökningen framgår det att den skatteadministrativa bördan blir allt tyngre för många bolag. 32 procent anger att de lägger mer tid på skattehantering nu än för fem år sedan, samtidigt som bara åtta procent menar att tidsåtgången har minskat.

– Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation, menar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag på PwC. 

Allt fler förespråkar grön skatteväxling

Undersökningen visar även att andelen bolag som förespråkar en grön skatteväxling har ökat till 77 procent från förra årets notering på 68 procent. Bara drygt var femte respondent tycker att den gröna skatteväxlingen är fel väg att gå.

– Klimatfrågorna hamnar allt mer i fokus för näringslivet. Det här är en utveckling som vi även ser inom vår verksamhet där skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse. Det finns en förväntan om att företagen ser på skatt som en del av ett samhällsansvar och inte enbart som en kostnad, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsföretag. 

Regionala skatter

I Skattebarometern har PWC även tagit upp den ständigt aktuella frågan om skatteutjämning.

– Regionala skatter kan vara en viktig pusselbit för skapa tillväxtmöjligheter och inflyttning i fler delar av Sverige. Här visar resultaten att närmare hälften av bolagen nu förespråkar varierade regionala skatter på företagande, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Det är dock stora skillnader mellan olika bolag i undersökningen, för samtidigt som 53 procent av de mindre och medelstora bolagen välkomnar en sådan förändring, så är det bara 28 procent av de stora bolagen som har samma åsikt. 

Kompenetenslösningar

Många bolag brottas i dag med kompetensutmaningar och PWC uppger att det är en utveckling som riskerar att bli allt mer alarmerande. Enligt företagen i undersökningen kan personaloptioner och utvecklade pensionslösningar vara viktiga delar för en framtida kompetenslösning. 

– 4 av 10 mindre eller medelstora bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades. Med stor sannolikhet är det förenklingar som efterfrågas, eftersom nuvarande regelsystem många gånger uppfattas som komplicerat och resurskrävande, menar Oscar Warglo och fortsätter;

– Det är även intressant att pension alltmer ses som ett lockbete för att dra till sig kompetens, där 13 procent av de mindre eller medelstora bolagen planerar för höjd tjänstepension redan under de närmaste tre åren.

Forna Alliansens skattepolitik

Undersökningen visar även att den forna Alliansens skattepolitik står högt i kurs och föredras av 42 procent av de svarande. Endast fyra procent uppger att den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet är bäst när det gäller skattefrågor.

Däremot visar undersökningen att ett tänkbart konservativt block med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inte attraherar fler än 9 procent av bolagen när det gäller skattepolitiken.

Sänkt inkomstskatt

Undersökningen visar även att fler företag vill se sänkt inkomstskatt på arbete. Företagen fortsätter att lyfta sänkta arbetsgivaravgifter som den viktigaste enskilda åtgärden inom skatteområdet. Samtidigt klättrar inkomstskatter på listan över skatter som bör prioriteras att sänka – från 19 procent förra året till 30 procent i år.

Oro för att fastighetsskatten återinförs

Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som företagarna oroas mest över när det gäller införande eller återinförande. Fastighetsskatten är fortsatt  den skatt som ses som mest negativ och som anges av 44 procent av bolagen, vilket är i nivå med förra årets undersökning. 

Vidare visar resultaten av undersökningen att framförallt mindre och medelstora bolag vill se förändringar av regelverket i en riktning som gynnar Sveriges företagare. I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst som bolagen vill se förändringar kring.

Om undersökningen

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter.

325 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 225 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner kronor.

Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2021.

 


Dela sidan:
Skriv ut: