Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ny rapport: FI bör minska riskerna med närheten till finansmarknaden

Nyheter
Publicerad: 2020-10-15 08:45
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Finansinspektionen behöver minska riskerna kopplade till den närhet som finns mellan myndigheten och finansmarknadens aktörer. Det skriver Riksrevisionen i en ny rapport och vill även se mer utbildning, kontroll och dokumentation..

Finansinspektionen utfärdar regler, beviljar tillstånd och utövar tillsyn gentemot finansbranschen. För att klara dessa viktiga uppdrag behöver Finansinspektionen stå helt fri från otillbörlig påverkan. Det skriver Riksrevisionen som offentliggör en ny rapport om FI:s arbete med intressekonflikter. I rapporten har Riksrevisionen granskat om Finansinspektionen bedriver ett effektivt arbete för att motverka intressekonflikter inom myndigheten. 

Riksrevisionen pekar på att FI har ett omfattande personalutbyte med branschen. Var tredje chef kommer från finansbranschen och två av tre får anställning där när de slutar på Finansinspektionen. Hälften av handläggarna kommer från finansbranschen och ungefär lika många går dit när de slutar på myndigheten.

Risken med närhet till finansbranschen

”Det omfattande personalutbytet mellan Finansinspektionen och finansbranschen kan undergräva förtroendet för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag effektivt och utan att ta otillbörliga hänsyn. Det finns en risk att anställda främjar sina egna intressen eller är så präglade av sektorns värderingar att de har svårt att vara opartiska i sin myndighetsutövning”, skriver Riksrevisionen.

Riksrevisionens granskning visar att Finansinspektionen har de viktigaste verktygen på plats i form av regler, riktlinjer och arbetsprocesser men behöver göra mer för att de ska tillämpas som det är tänkt och med önskat resultat.

”Riksrevisionen rekommenderar Finansinspektionen att öka utbildnings- och informationsinsatserna, underlätta för personalen att tolka bestämmelserna om intressekonflikter, utveckla kontrollen och uppföljningen av hur regler och insatser fungerar samt i ökad utsträckning dokumentera anmälningar och beslut om intressekonflikter”.

FI delar Riksrevisionens uppfattning

FI välkomnar rapporten och skriver att myndigheten helt delar ”uppfattningen att fungerade arbetssätt och rutiner för att motverka intressekonflikter är centralt för förtroendet för FI och FI:s uppdrag. Särskilt eftersom medarbetare på FI rekryteras både från och till finansbranschen”. Fi skriver att myndigheten därför har ”omfattande interna regler för hur intressekonflikter ska motverkas i den löpande verksamheten och tydliga regler om karantän för medarbetare som lämnar myndigheten”.

− En korrekt hantering av jäv och intressekonflikter är av central betydelse för vårt förtroende och vårt uppdrag, säger FI:s chefsjurist Eric Leijonram. 

– Riksrevisionens undersökning visar att nio av tio handläggare i vår kärnverksamhet anser att vi har ett välfungerande system för att motverka jäv och intressekonflikter. Samtidigt måste vi hela tiden utveckla oss och därför kommer vi nu att arbeta vidare med Riksrevisionens rekommendationer, säger han vidare.


Dela sidan:
Skriv ut: