Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nu föreslås språkkrav för svenskt medborgarskap

Nyheter
Publicerad: 2021-01-13 10:53
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Foto: Susanna Pettersson Öste/ TT

Den som söker medborgarskap i Sverige bör i framtiden tvingas att göra ett prov i svenska och samhällskunskap. Det föreslår regeringens utredare, Marie Andersson, i ett nytt betänkande.
– Utgångspunkten är att det finns grundläggande rättigheter, men det finns också grundläggande skyldigheter i ett välfärdssamhälle, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), som hoppas att kraven ska finnas på plats före 2025.

Det tidigare justitierådet Mari Andersson har lett utredningen och haft i uppdrag att lämna förslag till att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällsorientering ska bli krav för svenskt medborgarskap med syfte att stärka medborgarskapets status.

Hon föreslår nu att den som vill bli svensk medborgare ska visa att de har svenska- och samhällskunskaper. Vad gäller språkkravet ska det räcka med ett godkänt betyg från årskurs 9 eller motsvarande från Komvux eller högsta kursen inom SFI.

Kraven ska enbart gälla personer mellan 16-63 år och inte de som är statslösa och föds i Sverige eller nordiska medborgare. Det ska också finnas möjlighet till dispens från språkkravet om man har särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om väsentliga funktionsnedsättningar eller om man befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Kostnaden landar på den som gör provet

Den som ansöker om medborgarskap och inte har gått i svensk skola föreslås få göra ett ”medborgarskapsprov” som är uppdelat i en svenskadel och en samhällskunskapsdel.

Svenskaprovet ska delas upp i hörförståelse, läsförståelse, skrivförståelse och talförståelse. Svenskaprovet ska utformas efter en internationell språkskala.
Samhällskunskapsdelen ska istället handla om kunskaper ”som man behöver ha för att leva och fungera i det svenska samhället med särskilt fokus på demokrati och den demokratiska processen”. Det föreslås att det ska tas fram en bok och information som man kan använda för förberedelse inför provet.

Proven ska vara digitala och enligt utredningens förslag ska Skolverket beställa proven från svenska universitet och UHR stå för administrationen av provverksamheten och proven ska sedan genomföras på statliga högskolor och universitet.
De löpande kostnaderna för proven föreslås landa på den som gör provet och kostnaden för att göra båda proven beräknas landa på cirka 2500 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: