Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nordnet stämmer Vinge på 80 miljoner kronor för vårdslös rådgivning

Nyheter
Publicerad: 2023-03-07 14:16

Nordnet har idag lämnat in en stämningsansökan mot advokatfirman Vinge för vårdslös rådgivning.
Det yrkade skadeståndet uppgår till 80 miljoner kronor.

– Vi tycker att Vinges rådgivning har varit vårdslös och felaktig, och yrkar på 80 miljoner kronor i skadestånd. Summan är inte tagen ur luften, utan vi har tagit utgångspunkt i våra och Vinges egna uppskattningar av sannolikt bötesbelopp och då landat på 20 miljoner kronor. Därav vårt krav på 80 miljoner kronor, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Bakgrunden till stämningen är att Nordnet under 2022 anlitade Vinge som juridisk rådgivare i ett ärende hos Finansinspektionen kring rutiner i samband med en tjänst för intradagsblankning. Ärendet utmynnade i att Nordnet av Finansinspektionen tilldelades en anmärkning samt böter på 100 miljoner kronor.

– Vår hållning är ju inte att beslutet från Finansinspektionen är helt felaktigt. Vi accepterar den anmärkning vi har fått, och kan godta ett visst bötesbelopp. Vi hade själva en övre toleransnivå på 20 miljoner kronor baserat på tidigare sanktionsfall och Vinges uppskattning. Det hade vi accepterat utan överklagan. Men 100 miljoner är alldeles för högt.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, men enligt Nordnet skickades överklagandet in för sent vilket medförde att ärendet avvisades.

Nordnet uppger nu att Vinge har gjort ”ett misstag inom processrättens grunder” och beräknat en delgivningsfrist på ett felaktigt sätt. Enligt stämningsansökan gav Vinge rådet till Nordnet att överklagandefristen skulle räknas från den dag då Nordnet undertecknade delgivningskvittot.

”Detta råd var uppenbarligen felaktigt och inte i linje med gällande rätt eftersom Nordnet, vilket Vinge väl kände till, dessförinnan i ett pressmeddelande offentligt gått ut med att banken fått del av beslutet vid en tidigare tidpunkt. Den felaktiga och vårdslösa rådgivningen har resulterat i att Vinge försuttit tiden för att överklaga Sanktionsbeslutet för Nordnets räkning. Nordnet har därigenom gått miste om möjligheten att få saken prövad i högre instans och har därmed lidit en betydande rättsförlust och skada”, framgår det av stämningsansökan.

– Det har fått stora negativa ekonomiska konsekvenser för oss då vi har berövats möjligheten att överklaga ett 100-miljonersärende där vi tyckte att vi hade goda chanser att få en rejäl nedsättning av beloppet.

Även om rådgivningen lämnats av enskilda advokater riktas talan mot Vinge som har ett principalansvar för den rådgivning som de enskilda advokaterna lämnat.

– För mig framstår det som grundläggande att en advokat skickar in rätt material till rätt instans i rätt tid. Det handlar om att känna till och agera i enlighet med processrättens absoluta grunder. Misslyckas man med det så berövar man sin klient möjlighet att föra talan i sak, och det är vad som har hänt i det här fallet, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

”Vinge har gjort en felbedömning”

Sanktionsbeslutet från Finansinspektionen meddelades den 25 maj 2022, med en frist för överklagande på tre veckor från delgivningstidpunkten. Nordnet uttalade i pressmeddelande den 25 maj att man hade tagit emot beslutet. Delgivningskvittot undertecknades några dagar senare.

Sanktionsbeslutet överklagades den 21 juni, men avvisades med hänvisning till att överklagan hade inkommit för sent. Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Finansinspektionen, med följd att Nordnet gick miste om möjligheten att få storleken på den utdömda sanktionen prövad i högre instans.

– Vinge har gjort en felbedömning av en juridiskt okomplicerad fråga, vilket har fått stora ekonomiska konsekvenser. De skjuter dessutom ifrån sig ansvaret och menar att de inte har agerat på ett försumligt sätt. Jag tycker att man kan begära mycket mer än så av Sveriges största advokatbyrå, både när det gäller det juridiska hantverket och hur man tar ansvar för sitt handlande. Vår uppfattning är att vi hade goda grunder för en substantiell nedsättning av bötesbeloppet om vår talan hade prövats i högre instans. Den möjligheten har vi gått miste om och stämmer nu därför Vinge för vårdslös rådgivning och yrkar på skadestånd på 80 miljoner kronor, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Nordnet har redan den 7 november 2022 framställt skadeståndskrav mot Vinge. Enligt stämningsansökan ska ränta därmed utgå på beloppet från den dag som infaller 30 dagar efter detta, det vill säga från den 7 december 2022.

Vinge har bestritt Nordnets krav.

Dagens Juridik har sökt Vinge för en kommentar som i ett mejl svarar:
”Vi vill inte föregripa domstolsprövningen. Det är i processen vi kommer att kommunicera vår inställning.”


Dela sidan:
Skriv ut: