Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nordea spår kreditförluster om 1 miljard euro under 2020

Nyheter
Publicerad: 2020-07-17 07:22

Nordea har slutfört en översyn av kreditportföljen och förutspår därefter kreditförluster för helåret på under 1 miljard euro.

Nordea presenterar i dag delårsrapport för andra kvartalet 2020.

För andra kvartalet uppgick räntenettot till 1 091 miljoner euro, en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Rörelseintäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 092 miljoner euro, vilket var 2 procent lägre än året innan. Samtidigt minskade rörelsekostnaderna med 8 procent jämfört med samma kvartal i fjol till -1 088 miljoner euro

”Stark finansiell ställning”

Rörelseresultatet minskade med hela 66 procent jämfört med samma kvartal i fjol till 306 miljoner euro.

”Vi gick in i covid-19-krisen med en stark finansiell ställning, som vi också har upprätthållit. Vid utgången av andra kvartalet uppgick vår likviditetsbuffert till 105 md euro, vilket motsvarar en likviditetstäckningskvot på 160 procent, och vår kapitalposition är fortsatt mycket stark med en kärnprimärkapitalrelation på 15,8 procent, vilket är 5,6 procentenheter över kravet. Vi har genomfört ytterligare ett krävande stresstest, och utfallet stärker oss i vår övertygelse om att vi med vår starka kapitalposition kan fortsätta stötta våra kunder samtidigt som vi bibehåller vår utdelningskapacitet”, skriver Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef. 

Översyn av kreditportföljen

Vidare skriver Frank Vang-Jensen i vd-ordet att kvaliteten i Nordeas kreditportfölj är fortsatt stark. 

”Vi har nu uppdaterat våra makroekonomiska scenarier med bland annat en mer långsiktig syn på den ekonomiska nedgångens förväntade påverkan. Vidare har vi slutfört en noggrann översyn av vår kreditportfölj. Utifrån den analysen förutspår vi kreditförluster för helåret 2020 på under 1 md euro, vilket motsvarar mindre än 41 punkter”.

De underliggande kreditförlusterna uppgick under kvartalet till 310 miljoner euro. Därutöver gjorde Nordea ytterligare avsättningar enligt ledningens bedömning på 388 miljoner euro. Sammantaget uppgick därmed kreditförlusterna under andra kvartalet till 698 miljoner euro. Detta kan jämföras med -61 miljoner euro samma period i fjol.

”Inklusive tidigare avsättningar enligt ledningens bedömning har vi nu en sammanlagd buffert på 650 miljoner euro som ska täcka beräknade framtida kreditförluster, förbättringar i IFRS 9-modellen och Europeiska centralbankens nya anvisningar om nödlidande lån. Sammantaget anser vi att detta proaktiva förfarande är väl avvägt och lämpligt givet den nuvarande osäkerheten i ekonomin”.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.