Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nordea har beslutat om utbetalning av utdelning för 2019

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 08:51

Nordeas styrelse har i dag beslutat att betala ut en utdelning på 0,07 euro per aktie som en del av den uppskjutna utdelningen för räkenskapsåret 2019.

Nordea meddelar i dag att styrelsen har beslutat att betala ut en utdelning på 0,07 euro per aktie i enlighet med det bemyndigande som erhölls på den ordinarie bolagsstämman 2020.

Utbetalas den 1 mars

Utdelningen på 0,07 euro per aktie utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 22 februari 2021 är antecknade i Nordeas aktieägarförteckning. Utdelningen utbetalas den 1 mars 2021, eller så fort som möjligt efter den dagen. 

Nordeas styrelse bemyndigades av den ordinarie bolagsstämman 2020 att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019, med utbetalning vid ett eller flera tillfällen.

Resterande del av utdelningen

Styrelsen har beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman, som hålls den 24 mars 2021, bemyndigar styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro per aktie.

Det föreslagna beloppet om högst 0,72 euro per aktie är i linje med Nordeas utdelningspolicy och omfattar det resterande beloppet för 2019 års utdelning (0,33 euro per aktie) samt 70 procent av resultatet för räkenskapsåret 2020 (0,39 euro per aktie).


Dela sidan:
Skriv ut: