Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nettoinflöde på 1,5 miljarder kronor till fonder i maj

Nyheter
Publicerad: 2022-06-10 08:46
Philip Scholtzé

I maj noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 1,5 miljarder kronor. Hedgefonder, blandfonder och aktiefonder hade nettoinsättningar, medan räntefonder uppvisade nettouttag.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 6 200 miljarder.

I maj genomfördes den årliga insättningen av fondrabatter (på avgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade ett nettoinflöde på omkring 8,5 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder under maj var positivt och uppgick till 1,5 miljarder. Det framgår av statistik från Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 0,4 miljarder och i blandfonder nettosparades 2,2 miljarder. Även hedgefonder noterade nettoinflöden på 2,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,2 miljarder och från långa räntefonder på 2 miljarder kronor.

Nettoutflödet

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 30,3 miljarder kronor, varav 30,1 miljarder utgör nettouttag från aktiefonder.

– Nettoinflödet i fonder under maj drivs av den rekordstora insättningen av fondrabatter och arvsvinster i premiepensionen. Utan dessa pengar är det återigen utflöden ur fonder. Att de aktiva fondspararna säljer räntefonder visar på viss riskaptit. Pengarna sätts i stället in i hedgefonder, samt breda bland- och globalfonder. Fondspararna söker avkastning, men inte till vilken risk som helst, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

Blandat på aktiemarknaden

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen minskade under månaden med drygt 1 procent (inklusive utdelningar). 

Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 0,4 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder och Sverigefonder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från branschfonder, Europafonder, USA-fonder och Asienfonder, enligt Fondbolagens förening.

Långa räntefonder noterade i maj ett totalt nettoutflöde på 2 miljarder kronor. För företagsobligationsfonder uppgick nettouttagen under månaden till 3,4 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under maj med 58 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 200 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 000 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.


Dela sidan:
Skriv ut: