Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nekas ha skjutvapen hos sin far – tog jägarexamen för sent

Nyheter
Publicerad: 2020-12-30 13:38
Genrebild. Foto Fredrik Sandberg /TT

En 27-årig jägare fick av förvaltningsrätten rätt att förvara sina vapen hos sin far. Kammarrätten nekar honom eftersom han inte tog jägarexamen eller hade vapentillstånd under tiden han bodde i föräldrahemmet och då han inte visat att han reser tillräckligt mycket.

27-åringen som nekades av Polismyndigheten att förvara sina skjutvapen hos sin far uppger att han jagar tillsammans med sin far i Mora. Han har varit med sin far och jagat i Mora utan vapen genom att delta i drevet samt vid uppsiktsjakt sedan han var 15 år gammal. Han kommer att delta i jakterna med sin far i aktuellt jaktlag. Såväl av säkerhets- som av praktiska skäl önskar han förvara sina vapen hos sin far. Ett extra vapenskåp till honom är inköpt och står redo hemma hos fadern. 

Han bor själv i en liten hyresrätt i Stockholm. Han har ingen bil och det skulle inte kännas säkert att transportera två jaktvapen med ammunition till Dalarna via tåg eller buss flera gånger per år. I sitt yrke som IT-konsult på ett globalt företag är han bortrest väldigt mycket. Det är inte bra att ha ett obevakat vapenskåp långa perioder. Till stöd för sin talan åberopar han intyg från sin arbetsgivare.

Förvaltningsrättens bedömning

Hans argument bet på Förvaltningsrätten i Stockholm som uppgav att huvudregeln bör vara att vapen ska tas om hand av innehavaren men att det finns situationer där det framstår som klart motiverat med förvaring hos någon annan. Det kanske praktiskt sett viktigaste fallet är när en son eller dotter flyttar från föräldrahemmet till en tätort eller storstad men avser att fortsätta jaga på sina föräldrars jaktmarker.

Förvaltningsrätten konstaterade att 27-åringen får anses ha en väsentlig anknytning till den i ansökan angivna förvaringsorten, Mora, genom sina föräldrar. Det är också där han är med i jaktlaget samt jagar. Han har vidare deltagit i drevet och i uppsiktsjakt där sedan han var 15 år gammal. I föräldrahemmet finns möjligheter till säker förvaring.

Förvaltningsrätten ansåg vid en helhetsbedömning av omständigheterna i målet att det framstår som mer lämpligt och klart motiverat att 27-åringen förvarar sina vapen hos sin far i enlighet med ansökan än i den lägenhet i Stockholm i vilken han är folkbokförd. Särskilda skäl för att medge honom tillstånd att förvara vapnen hos sin far under tre år i enlighet med hans ansökan fanns därför om övriga förutsättningar för att bevilja honom det sökta tillståndet är uppfyllda. Målet skulle visas åter till Polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Inte tagit jägarexamen medan han bodde hos föräldrarna

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att det undantag som nämns i förarbetena om att en son eller dotter flyttar från föräldrahemmet tar sikte på den situationen då vapnet förvarats där redan innan flytten. 27-åringen har inte tagit jägarexamen eller haft tillstånd att inneha skjutvapen under tiden han bott i föräldrahemmet. Han har därför kunnat jaga självständigt först efter att han flyttat därifrån. 

Endast den omständigheten att han avser att bedriva jakt på mark i anslutning till föräldrahemmet är enligt kammarrätten inte tillräckligt för att anse att det finns särskilda skäl att bevilja honom tillstånd att förvara vapen hos sin far. Han har inte heller visat att han i sitt arbete reser i den omfattningen att han inte har möjlighet att se till sina vapen i tillräcklig utsträckning eller att han saknar möjlighet att på ett säkert sätt förvara vapen i sin lägenhet. 

Sammantaget anser kammarrätten att Polismyndigheten har haft fog för sitt beslut att avslå 27-åringens ansökan om förvaring av vapen hos sin far. Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och Polismyndighetens beslut fastställas. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
skjutvapen-förvaring

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se